Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost LAGUR-a Tramuntana.

Novosti

VAŽNO – LAGUR Tramuntana objavio je dva FLAG natječaja: 6. FLAG natječaj za Mjeru 2.A.1. Razvoj turističkih sadržaja povezanih s tradicijom ribarskog kraja i 7. FLAG natječaj za Mjeru 1.B.1. Radionice za ribarska plovila, opremu i alate

 

Dana 17.06.2021. godine LAGUR Tramuntana (u daljnjem tekstu FLAG) objavljuje dva FLAG natječaja iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu LAGUR-a Tramuntana za razdoblje 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu LRSR): 6. FLAG natječaj za Mjeru 2.A.1. “Razvoj turističkih sadržaja povezanih s tradicijom ribarskog kraja” i 7. FLAG natječaj za Mjeru 1.B.1. “Radionice za ribarska plovila, opremu i alate”.

6. FLAG natječaj za Mjeru 2.A.1. “Razvoj turističkih sadržaja povezanih s tradicijom ribarskog kraja”

Predmet FLAG natječaja je dodjela javne potpore za provedbu aktivnosti u okviru odobrene Mjere 2.A.1. “Razvoj turističkih sadržaja povezanih s tradicijom ribarskog kraja” (u daljnjem tekstu „Mjera 2.A.1.“) LRSR u cilju povezivanja tradicionalnog ribarskog i pomorskog sektora sa turističkim sektorom i stvaranje novih turističkih sadržaja (organiziranjem događanja i stvaranjem sociokulturnog događanja) za nositelje projekata koji imaju sjedište/prebivalište unutar ribarstvenog područja FLAG-a.

Mjera 2.A.1. se odnosi na povezivanje ribarskog sektora sa sektorom turizma u svrhu očuvanja i promocije ribarske i pomorske tradicije i tradicionalne brodogradnje ribarstvenog područja. Promocija i očuvanje ribarstvene i pomorske tradicije bi se postiglo uz pomoć ulaganja u izgradnju i opremanje malih ribarskih i pomorskih „muzeja“, tematskih, edukativnih, interpretacijskih – multimedijalnih centara, tematskih ruta, izložbi, manifestacija i natjecateljskih događanja (detaljniji popis aktivnosti je naveden u okviru točke 4. FLAG natječaja).

Rok za podnošenje prijava teče od 01.07.2021. godine do 02.08.2021. godine.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za sufinanciranje operacija u okviru ovog FLAG natječaja iznosi 239.586,23 HRK.

Prihvatljivi korisnici:

  1. Jedinice lokalne samouprave, komunalna poduzeća, ustanove u javnom vlasništvu;
  2. Fizičke i pravne osobe u rangu mikro i malih poduzeća sukladno definiciji mikro malih ili srednjih poduzeća iz Preporuke Komisije 2003/361/EZ od 6. svibnja 2003. o definiciji MSP (Službeni list Europske unije L 124 od 20. svibnja 2003.), 
  3. Organizacije civilnog društva
  4. Turističke zajednice

Cjelokupna natječajna dokumentacija za 6. FLAG natječaj dostupna je ovdje.

7. FLAG natječaj za Mjeru 1.B.1. “Radionice za ribarska plovila, opremu i alate”

Predmet FLAG natječaja je dodjela javne potpore za provedbu aktivnosti u okviru odobrene Mjere 1.B.1. “Radionice za ribarska plovila, opremu i alate” (u daljnjem tekstu „Mjera 1.B.1.“) LRSR u cilju smanjivanja troškova poslovanja, odnosno jačanju ekonomske otpornosti gospodarskog sekotra ribarstva (u daljnjem tekstu: GSR), poticanja suradnje ribarskog i turističkog sektora prilikom osmišljavanja projekta i razvijanja novog turističkog sadržaja povezanog s ribarstvenom i pomorskom baštinom te stvaranja preduvjeta za privlačenje mladih ljudi za bavljenje djelatnošću ribolova za nositelje projekata koji imaju sjedište/prebivalište unutar ribarstvenog područja FLAG-a.

Mjera 1.B.1. se odnosi na stvaranje prostora gdje bi se moglo servisirati plovila, opremu i alate, a i potencirao bi se i razvoj novog turističkog sadržaja u sklopu takvih radionica. Potreba ovakvih radionica je nastala zbog toga što unutar ribarstvenog područja ne postoje takve radionice već je GSR osuđen na održavanje plovila, opreme i alata na javnim površinama pod djelovanjem različitih vremenskih uvjeta i u stalnom sukobu s ostalim korisnicima javnih površina. Kako bi se obuhvatilo cjelokupnu aktivnost održavanja plovila prihvatljive su aktivnosti ulaganja u opremu za dizanje i/ili spuštanje i/ili izvlačenje i transport plovila (isključivo izvan operativne i manipulativne obale). Detaljniji popis aktivnosti je naveden u okviru točke 4. FLAG natječaja.

Rok za podnošenje prijava teče od 01.07.2021. godine do 02.08.2021. godine.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za sufinanciranje operacija u okviru ovog FLAG natječaja iznosi 179.994,73 HRK.

Prihvatljivi korisnici:

  1. Jedinice lokalne samouprave
  2. Komunalna poduzeća
  3. Fizičke i pravne osobe u rangu mikro i malih poduzeća sukladno definiciji mikro malih ili srednjih poduzeća iz Preporuke Komisije 2003/361/EZ od 6. svibnja 2003. o definiciji mikro, malih ili srednjih poduzeća (Službeni list Europske unije L 124 od 20. svibnja 2003.), te uputama i pojašnjenjima u Obrascu 3. Izjava o veličini poduzeća.

Cjelokupna natječajna dokumentacija za 7. FLAG natječaj dostupna je ovdje.

Lokalna razvojna strategija u ribarstvu LAGUR-a Tramuntana za razdoblje 2014. – 2020. dostupna je ovdje.

 

Predstavljanje oba FLAG natječaja će se održati u Karlobagu, 24. lipnja 2021., s početkom u 9.00 sati u prostoru Vijećnice Općine Karlobag, Trg dr. Franje Tuđmana 2. (1. kat).  Za sudjelovanje na radionici je obvezna prijava putem e-maila: lagur.tramuntana@gmail.com.