Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost LAGUR-a Tramuntana.

Novosti

E-savjetovanje – Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.7. „Povećanje potencijala akvakulturnih lokaliteta“

Obavještavamo zainteresirane korisnike da je Ministarstvo poljoprivrede otvorilo novo e-savjetovanje.

Tema savjetovanja je: Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.7. „Povećanje potencijala akvakulturnih lokaliteta“

 Pravilnik se donosi u svrhu usklađivanja trenutno važećeg Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.7. „Povećanje potencijala akvakulturnih lokaliteta“ („Narodne novine“, broj 86/19) sa pravnom osnovom odnosno podrazumijeva izmjene i dopune relevantnih odredbi u svrhu usklađivanja sa izmjenama i dopunama Zakona o akvakulturi, a vezano za akte koji se donose na temelju Pravilnika.

U skladu sa izmjenama i dopunama Zakona o akvakulturi, akti koji proizlaze iz Pravilnika više se ne smatraju neupravnim aktima (ne donose se odluke) već se propisuje da se o dodjeli potpora odlučuje rješenjem, protiv kojega nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Postupci započeti po odredbama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.7. „Povećanje potencijala akvakulturnih lokaliteta“ („Narodne novine“, broj 86/19), dovršit će se po odredbama toga Pravilnika. Postupci se smatraju započetim donošenjem akta iz članka 12. stavka 2. odnosno članka 13. stavka 5. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.7. „Povećanje potencijala akvakulturnih lokaliteta“ („Narodne novine“, broj 86/19). Nadalje, izmjenama i dopunama su obuhvaćena i dodatna pojašnjenja pojedinih odredbi radi smanjenja administrativnog opterećenja korisnika.

Savjetovanje je otvoreno do: 08.09.2021. a možete ga pronaći ovdje.

 

Izvor: https://euribarstvo.hr/