Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost LAGUR-a Tramuntana.

Novosti

OBAVIJEST – Privremena obustava – plivaričarski ribolov siječanj/veljača 2022.

Obavještavaju se zainteresirani korisnici da je u razdoblju od 17. siječnja 2022. godine u 00:00 sati do 15. veljače 2022. godine u 24:00 sata proglašena privremena obustava okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama na području cijelog ribolovnog mora Republike Hrvatske. Za navedeno razdoblje postoji mogućnost financiranja prema novoj Uredbi o  Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu, u okviru novoga Programa za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021.-2027. godine.

Važna napomena!

Uvjeti i kriteriji za dodjelu potpore nisu konačni, te korisnik koji sudjeluje prihvaća, odnosno pristaje na njihove moguće izmjene i/ili dopune.

Konačni uvjeti, kriteriji, način dodjele i izračun potpore će se utvrditi odgovarajućim propisom nakon odobrenja novoga Programa za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021.-2027. godine.

Dodatno, navedeno znači da će se i Odluke o dodjeli kao i Odluke o isplati donositi tek nakon odobrenja gore navedenoga Programa.

Neki od osnovnih uvjeta su da ribarsko plovilo ne smije obavljati nikakvu ribolovnu aktivnost tijekom trajanja privremene obustave te mora biti vezano u luci, članovi posade ne smiju obavljati bilo koju vrstu ribolova ili drugu djelatnost, plovilo mora biti autorizirano za plivaričarski ribolov i imati dostatnu minimalnu ribolovnu aktivnost od ukupno 120 ribolovnih dana ostvarenih tijekom 2020. i 2021. godine, od čega najmanje 51% ribolovne aktivnosti ostvarene u dijelu plivaričarskog ribolova. 

Više informacija o uvjetima i obvezama može se pronaći ovdje.

Svi koji su zainteresirani i planiraju zatražiti potporu, dužni su:

  • dostaviti obavijest o interesu za sudjelovanje na e-mail adresu eufondovi.ribarstvo@mps.hrObavijest je potrebno dostaviti do 17. siječnja 2022. godine
    i
  • podnijeti Zahtjev za potporu na propisanom obrascu koji se preuzima na sljedećoj poveznici: Zahtjev za potporu – plivaričarski ribolov siječanj/veljača 2022
    Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu traje od 17. siječnja do 15. veljače 2022. godine.
    Zahtjevi za potporu se podnose preporučenom poštom ili osobno, u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba čitko ispisati ime i adresu pošiljatelja i dostaviti je na adresu:

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva

Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

s naznakom: „Zahtjev za potporu – privremena obustava plivaričarski ribolov siječanj/veljača 2022. – NE OTVARATI“.

Važno je napomenuti da se tijekom razdoblja privremene obustave ne smije obavljati nikakva ribolovna aktivnost, te ribarsko plovilo mora biti vezano u luci. Iznimno, korisnik uslijed nepredviđenih okolnosti ili više sile ili u cilju remonta ribarskog plovila, može premjestiti ribarsko plovilo, ali uz prethodno pribavljeno odobrenje Uprave ribarstva. Zahtjevi za odobrenje premještaja i vezane obavijesti se dostavljaju na e-mail adresu: eufondovi.ribarstvo@mps.hr

NAPOMENA: gore navedene obveze ne odnose se na redovni lovostaj koji je proglašen u razdoblju od 24. prosinca do 16. siječnja 2022. godine i od 16. veljače do 28. veljače 2022. godine (za ova razdoblja redovne zabrane ribolova ne postoji mogućnost financiranja). 

Izvor: /https://euribarstvo.hr/