Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost LAGUR-a Tramuntana.

Novosti

OBAVIJEST: Besplatna edukacija za projekte za ribarstvo, pomorstvo i akvakulturu u organizaciji WWF Adria

Obavještavamo zainteresirane korisnike da WWF (World Wide Fund for Nature) Adria organizira besplatnu edukaciju za projekte programa za ribarstvo, pomorstvo i akvakulturu.

Ovom edukacijom WWF nastoji povećati bazu konzultanata koji ribarima mogu pružiti usluge pomoći oko podnošenja prijava, ali isto tako ponuditi edukacije i samim ribarima ukoliko su za to zainteresirani. Sredstva EMFF-a namijenjena priobalnim ribarima često ostaju nepotrošena, a istraživanje WWF-a iz 2020. na pilot lokacijama EU-a na Mediteranu, otkrilo je da su poteškoće s kojima se ribari susreću u pristupu financiranju EMFF-a povezane s nedostatkom početnog kapitala, lošim pristupom bankovnim kreditima i nedovoljnom razinom tehničke pomoći potrebne za prijavljivanje projekata. WWF želi povećati i olakšati pristup priobalnih ribara europskim fondovima zbog čega razvijaju mehanizme predfinanciranja i žele povećati kapaciteta ribara za prijave na fondove.

U naredna tri mjeseca organizirat će se dvije ovakve edukacije, a mjesto i vrijeme održavanja ovisit će o broju prijavljenih kandidata i o njihovom boravištu.

Prijave sa podacima o imenu, kontakt broju te mjestu boravka mogu se slati na email: fperonja@wwfadria.org.  

Prijave su moguće do 16. veljače 2022. godine.

 

Izvor: https://morski.hr/2022/02/09/wwf-adria-organizira-besplatnu-edukaciju-za-projekte-programa-za-ribarstvo-pomorstvo-i-akvakulturu/