Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost LAGUR-a Tramuntana.

Novosti

OBAVIJEST: Ministarstvo poljoprivrede objavilo je novi Pravilnik o gospodarskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu

Obavještavamo zainteresirane korisnike da je Ministarstvo poljoprivrede objavilo novi Pravilnik o gospodarskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu.

Njime je propisan obrazac i sadržaj povlastice za gospodarski ribolov te zahtjeva za izdavanje povlastice, oblik, sadržaj i način vođenja upisnika o izdanim povlasticama, program i način polaganja ribarskog ispita, visina troškova polaganja ribarskog ispita i iznos naknade za rad u povjerenstvu, obrazac i način izdavanja uvjerenja o položenom ribarskom ispitu te oblik, sadržaj i način vođenja upisnika izdanih uvjerenja.

Također, propisana su konstrukcijsko-tehnička obilježja, označavanje, način upotrebe, namjena pojedinih vrsta ribolovnih alata i opreme za ribolov te način i tehnike ribolova, oblik, sadržaj i način vođenja popisa ulova u gospodarskom ribolovu, oblik, sadržaj i način dostavljanja podataka o ulovu u gospodarskom ribolovu kao i dopuštena količina zadržanog ulova u gospodarskom ribolovu po ribolovnim područjima  i pojedinim vrstama riba, broj povlastica po ribolovnim područjima u kojima je dopušteno obavljanje gospodarskog ribolova, visina iznosa i način uplate godišnje naknade za gospodarski ribolov te sadržaj obrasca izvješća o uplati naknade za gospodarski ribolov, način i dinamika dostavljanja izvješća o uplati naknade županiji u elektroničkom obliku.

Novi Pravilnik objavljen je u Narodnim novinama  (NN 21/2022).

 

Izvor: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_02_21_254.html