Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost LAGUR-a Tramuntana.

Novosti

VAŽNO – Objavljen natječaj za dodjelu državne potpore u ribarstvu za pomoć gospodarstvu – COVID 19

Obavještavamo zainteresirane korisnike da je u „Narodnim novinama“ broj 40/22 objavljen Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore u ribarstvu za pomoć gospodarstvu-COVID-19.

Potpora se dodjeljuje kao pomoć za otklanjanje ozbiljnih poremećaja u gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa u sektoru gospodarskog ribolova na moru, slatkovodne akvakulture i marikulture te prerade proizvoda ribarstva i akvakulture.

Uvjeti za dodjelu potpore:

  • korisnik mora imati zabilježen pad prihoda u 2021. godini u odnosu na 2018. i/ili 2019. godinu ili ako korisnik ne ostvaruje pad prihoda/primitaka, poteškoće zbog COVID-19 mora potkrijepiti odgovarajućom dokumentacijom kao što su potvrde o otkazivanju narudžbi, nemogućnosti nabave repromaterijala i slično
  • ribarsko plovilo mora imati dostatnu minimalnu ribolovnu aktivnost od ukupno 40 ribolovnih dana ostvarenih u 2021. godini
  • ribarsko plovilo mora imati ostvarenu minimalnu količinu prodanog ulova od 500 kg ili minimalnu vrijednost prodanog ulova od 15.000,00 kuna u 2021. godini, a navedena količina odnosno vrijednost moraju biti evidentirane u prodajnim listovima ili kroz račune
  • za akvakulturu je potrebno da je proizvodnja i prodaja evidentirana u skladu s prikupljanjem statističkih podatka u akvakulturi
  • za preradu – korisnik mora biti subjekt u poslovanju s hranom sukladno posebnom propisu, a koji je korisnik odobrenog ili registriranog objekta za preradu proizvoda ribarstva

Najviši iznos potpore po jednom poduzetniku koji se može ostvariti na temelju ovoga Pravilnika je 120.000,00 eura, ali uzimajući u obzir da ukupan iznos primljenih COVID potpora za ribarstvo iz 2020. i 2021. godine ne smije prelaziti 345.000,00 eura.

Zahtjevi za potporu i popratna dokumentacija se podnose u tiskanom obliku preporučenom poštom ili osobno, u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba čitko ispisati ime i adresu pošiljatelja i dostaviti je na adresu:

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva
Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb
s naznakom:
„Zahtjev za dodjelu državne potpore u ribarstvu – COVID-19 – NE OTVARATI“.
 
Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu je do 15. travnja 2022. godine.

Pravilnik, popis dokumentacije za podnošenje Zahtjeva za potporu  i potrebni obrasci mogu se pronaći OVDJE.

 

Izvor: https://ribarstvo.mps.hr/default.aspx?id=8