Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost LAGUR-a Tramuntana.

Novosti

VAŽNO – E-savjetovanja vezana uz sektor ribarstva

Obavještavamo sve zainteresirane korisnike da je Ministarstvo poljoprivrede otvorilo nekoliko novih e-savjetovanja vezano uz sektor ribarstva. E-savjetovanja su otvorena do 26.04.2022.

Tema savjetovanja je: Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru ronjenjem

Predmet savjetovanja: „(6) Iskrcaj koralja dozvoljen je isključivo na iskrcajnim mjestima sukladno naredbi kojom se određuje popis iskrcajnih mjesta za iskrcaj ulova s ribarskih plovila koja obavljaju gospodarski ribolov na moru.“

Savjetovanje je moguće pronaći ovdje.

_______________________________

Tema savjetovanja je: Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućim mrežama plivaricom palamidarom, plivaricom ciplaricom, plivaricom lokardarom, plivaricom igličarom i plivaricom oližnicom

Predmet savjetovanja: „Iskrcaj ulova ostvarenog plovilima autoriziranima za ribolov malim plivaricama dozvoljen je isključivo na iskrcajnim mjestima sukladno naredbi kojom se određuje popis iskrcajnih mjesta za iskrcaj ulova s ribarskih plovila koja obavljaju gospodarski ribolov na moru.“.

Savjetovanje je moguće pronaći ovdje.

_______________________________

Tema savjetovanja je: Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o posebnom režimu upravljanja ribolovom u dijelu akvatorija Jabučke kotline

Predmet savjetovanja: „Iskrcaj ulova ostvarenog u području Jabučkog džepa plovilima kojima je izdano Odobrenje za ribolov u tom području sukladno člancima 8. ili 9. ovog Pravilnika dozvoljen je isključivo na iskrcajnim mjestima sukladno naredbi kojom se određuje popis iskrcajnih mjesta za iskrcaj ulova s ribarskih plovila koja obavljaju gospodarski ribolov na moru.“.

Savjetovanje je moguće pronaći  ovdje

______________________________

Tema savjetovanja je: Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) udičarskim alatima i uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne udičarske kvote

Opis savjetovanja: Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) udičarskim alatima i uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne udičarske kvote predviđa određene izmjene i dopune postojećeg propisa, a među ostalim u dijelu odredbi kojima se propisuje naknada za ostvareni ulov, prijenos odobrenja te iskrcaj.

Savjetovanje je moguće pronaći ovdje

Izvor: https://savjetovanja.gov.hr/