Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost LAGUR-a Tramuntana.

Novosti

Objavljen Javni natječaj za dodjelu dijela Državne kvote za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) okružujućom mrežom plivaricom tunolovkom u 2022. godini

 

Obavještavamo sve zainteresirane da je u Narodnim novinama br. 46/22 – oglasni dio objavljen Javni natječaj za dodjelu dijela Državne kvote za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) okružujućom mrežom plivaricom tunolovkom u 2022. godini.

Detaljnije o natječaju: ovdje

Ponude se zaprimaju u pisarnici Ministarstva poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb, do 25. travnja 2022. godine u 12:00 sati.

Javno otvaranje ponuda održat će se u ponedjeljak, 25. travnja 2022. godine u 13:00 sati na adresi: Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb, dvorana na II. katu, u nazočnosti Povjerenstva, po redoslijedu zaprimanja ponuda.

Izvor:ovdje