Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost LAGUR-a Tramuntana.

Novosti

Turističkoj zajednici Mjesta Stara Novalja dodijeljena sredstva iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu LAGUR-a Tramuntana za razdoblje 2014. – 2020.

20. travnja 2022. zaprimljena je Odluka o dodjeli sredstava u okviru 6. FLAG natječaja, kojom je dodijeljeno 249.701,94 kn Turističkoj zajednici Mjesta Stara Novalja za projekt “Vidikovac staronovaljskih  ribarskih pošti“. Projektnim aktivnostima nastoji se promovirati Stara Novalja kao tradicionalno ribarski kraj s iznimno kvalitetnom ribom i to kroz uređenje Vidikovca staronovaljskih ribarskih pošti.

Stara Novalja je naselje s dugom ribarskom tradicijom, što dodatno potvrđuje i činjenica da je druga najstarija ribarska zadruga osnovana upravo u Staroj Novalji i to 12.07.1907. godine. Formiranjem Vidikovca na reprezentativnoj lokaciji utjecat će se na očuvanje i promociju ribarske tradicije Stare Novalje te povezivanje naselja Stare Novalje i ribarskih pošti u jedno. Vidikovac se nalazi na brijegu, na vrhu naselja te se s njega pruža pogled na cijelu unutrašnjost uvale, južno prema Lunu i Rabu te sjeverno prema Velebitu, odnosno pruža se najbolji pogled na ribarske pošte Stare Novalje. Na postojećem kamenom platou planirano je postavljanje središnjeg prostornog elementa s ružom vjetrova, te smjerovima i informacijama o ribarskim poštama. Planirano je postavljanje 6 klupa koje zajedno gornjom plohom simuliraju morsku površinu, na način da gornje plohe oblikovno simuliraju valove, a prva i posljednja klupa su niže na početku odnosno kraju, te na taj način aludiraju na penjanje valova. Vidikovac je zamišljen na način da njegova urbana oprema priča priču ribarskih pošti, informira i educira posjetitelje, te potiče interes mladih za djelatnost ribarstva. Sva urbana oprema biti će izvedena od bračkog kamena, visoke estetske vrijednosti i pogodnog za vanjske uvjete.

Cilj projekta je upoznavanje staronovaljskih ribarskih pošti, obale, njihovo povezivanje s naseljem, te upoznavanje posjetitelja i stanovnika s načinima ribolova na području Stare Novalje.

Upravni odbor LAGUR-a Tramuntana odabrao je 2 projektne prijave pristigle na 6. FLAG natječaj, te je 20. travnja 2022. zaprimljena prva Odluka o dodjeli sredstava od Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva za predmetni natječaj. Turistička zajednica Mjesta Stara Novalja pripremala je projektnu prijavu tijekom ljeta 2021., u srcu turističke sezone te je dobivena Odluka o dodjeli sredstva značajna potvrda uloženog truda.  Sredstva za ostvarenje projekta osigurana su iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo i to putem FLAG natječaja LAGUR-a Tramuntana.

LAGUR Tramuntana će i u buduće podržavati razvojne projekte i inicijative koji su u skladu s važećom LRSR te općenito, održivim razvojem ribarstvenog područja LAGUR-a Tramuntana.

Provedbu projekta možete pratiti na: linku