Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost LAGUR-a Tramuntana.

Novosti

Obavještavamo sve zainteresirane korisnike da je Ministarstvo poljoprivrede otvorilo dva nova e-savjetovanja vezano uz sektor ribarstva

Tema savjetovanja je: Prijedlog pravilnika o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) plivaricom tunolovkom te uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne plivaričarske kvote

Predmet savjetovanja: Propisuju se uvjeti za ribolov, uvjeti za mogućnost ostvarivanja prava na dodjelu kvote, prijenos prava na upis okružujuće mreže plivarice tunolovke iz jedne u drugu povlasticu za gospodarski ribolov na moru, državna kvota za ribolov plavoperajne tune okružujućom mrežom plivaricom tunolovkom i uvjeti i kriteriji za dodjelu individualne plivaričarske kvote, naknada za dodijeljenu kvotu, način i uvjeti za izdavanje i prijenos Odobrenja za ribolov tune plivaricom tunolovkom, rok na koji se Odobrenje izdaje i obrazac Odobrenja, dostava podataka, uzorkovanje, iskrcaj i prekrcaj, promet, zajedničke ribolovne radnje, registar plovila koja sudjeluju u ulovu, prijevozu, uzgoju i iskrcaju tune, prebacivanje na moru, program promatrača na plovilima.

Savjetovanje je moguće pronaći ovdje

E-savjetovanja je otvoreno do 15.5.2022.

 

Tema savjetovanja je: Savjetovanje s javnošću za prijedlog Pravilnika o označavanju uzgojnih instalacija, praćenju radnji na uzgajalištima i sljedivosti tijekom uzgoja plavoperajnih tuna (Thunnus thynnus).

Opis savjetovanja: Prijedlog Pravilnika izrađen je na temelju odredbi članka 18.b stavka 5. i članka 35.a stavka 4. Zakona o akvakulturi (»Narodne novine«, broj 130/2017, 111/2018 i 144/2020) te se prijedlogom propisuje s označavanje uzgojnih instalacija, prebacivanje, stavljanje tune u uzgojne kaveze, premještanje unutar i između uzgojnih farmi, evidentiranje pojedinih postupaka uz dostavu podataka nadležnim tijelima.

Savjetovanje je moguće pronaći ovdje

E-savjetovanja je otvoreno do 16.5.2022.