Obavijest – Savjetovanje s javnošću – Nacrt prijedloga izmjena i dopuna Zakona o morskom ribarstvu i Zakona o akvakulturi

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je dva nova e-savjetovanja značajna za sektor ribarstva i avakulture. Savjetovanja su otvorena do 10.07.2022.

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o morskom ribarstvu

Opis savjetovanja: Ovim Prijedlogom zakona o izmjenama i dopuni Zakona o morskom ribarstvu omogućit će se usklađivanje Zakona o morskom ribarstvu („Narodne novine“, broj 62/17, 130/17 – Zakon o akvakulturi i 14/19; u daljnjem tekstu: Zakon) s trenutno važećom pravnom stečevinom Europske unije kroz ažuriranje popisa propisa Europske unije koji su na snazi u dijelu koji se odnosi na potpore u ribarstvu te u dijelu koji se odnosi na upravljanje resursima i flotom, kao i brisanje onih koji su u međuvremenu stavljeni van snage. Obzirom na navedeno osigurava se provedba Uredbe (EU) 2021/1139 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2021. o uspostavi Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu i izmjeni Uredbe (EU) 2017/1004, osiguravaju se pretpostavke za primjenu Uredbe (EU) 2019/473 u dijelu koji se odnosi na Europsku agenciju za kontrolu ribarstva kao i Uredbe (EU) 2019/1241 o očuvanju ribolovnih resursa i zaštiti morskih ekosustava putem tehničkih mjera, Uredbe (EU) 2019/1154 o višegodišnjem planu oporavka sredozemnog igluna, Uredbe (EU) 2017/2403 o održivom upravljanju vanjskim ribarskim flotama, Uredbe (EU) 2017/1130 o definiranju karakteristika ribarskih plovila, Uredbe (EZ) br. 1343/2011 o određenim odredbama za ribolov u području Sporazuma o GFCM-u i Uredbe Vijeća (EZ) br. 1936/2001 o utvrđivanju mjera nadzora ribolova određenih stokova vrlo migratornih riba. Predloženim zakonom mijenja se pravni oblik akata koji se donose u postupcima dodjele potpora na temelju Zakona na način da se uvodi omogućavanje pravne zaštite stranaka u postupku. Kako su predložene izmjene Zakona u cilju osiguravanja pravne zaštite korisnika u provedbi potpora, predloženim zakonom se ova mogućnost predviđa i za postupke započete prije stupanja na snagu izmjena Zakona. Također osigurat će se i prilagodba pojedinih odredbi Zakona uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Više ovdje

Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o akvakulturi

Opis savjetovanja: Razlozi donošenja ovog zakonskog akta o izmjenama i dopuni Zakona o akvakulturi (Narodne novine, broj 130/17, 111/18 i 144/20; u daljnjem tekstu: Zakon) su usklađivanje sa pravnom stečevinom Europske unije koja se odnosi na potpore u okviru Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu za programsko razdoblje 2021.-2027. godine. Stoga se dopunom Zakona osiguravaju pretpostavke za provedbu Uredbe (EU) 2021/1139 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2021. o uspostavi Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu i izmjeni Uredbe (EU) 2017/1004 (SL L 247, 13.7.2021.), čime se rješava pitanje provedbe mjera potpore u okviru novoga Programa za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021.-2027. godine. Predloženim zakonom osigurat će se i prilagodba prekršajnih odredbi Zakona uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Više ovdje

Comments are closed.

Ova stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Saznajte više

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close