Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost LAGUR-a Tramuntana.

Novosti

Obavijest: Objavljen je Pravilnik o izdavanju odobrenja za obavljanje gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom i Pravilnik o izdavanju odobrenja za obavljanje gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom

Obavijest: Objavljen je Pravilnik o izdavanju odobrenja za obavljanje gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom.

Obavještavamo sve zainteresirane korisnike da je Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Pravilnik o izdavanju odobrenja za obavljanje gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom.

Pravilnikom se raspisuju opće odredbe, uvjet za obavljanje ribolova pridnenom koćom, Odobrenje, kriteriji za izdavanje Odobrenja, oblik i sadržaj Odobrenja, registar Odobrenja, prijenos Odobrenja, prijelazne i završne odredbe te prilog 1.

Pravilnik je objavljen 17. lipnja 2022. u Narodnim Novinama (NN 69/2022).

Izvor: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_06_69_1029.html

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Obavijest: Objavljen je Pravilnik o izdavanju odobrenja za obavljanje gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom.

Obavještavamo sve zainteresirane korisnike da je Ministarstvo poljoprivrede objavilo Pravilnik o izdavanju odobrenja za obavljanje gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom.

Pravilnikom se raspisuju opće odredbe, uvjet za obavljanje ribolova plivaricom srdelarom, Odobrenje, kriterij za izdavanje Odobrenja, oblik i sadržaj Odobrenja, registar Odobrenja, prijenos Odobrenja, prijelazne i završne odredbe te prilog 1.

Pravilnik je objavljen 17. lipnja 2022. u Narodnim Novinama (NN 69/2022).

Izvor: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_06_69_1028.html