Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost LAGUR-a Tramuntana.

Novosti

Obavijest: Objavljen je Javni poziv za prijavu projekata poticanja razvoja civilnog društva na otocima u 2022. godini

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Javni poziv za prijavu projekata poticanja razvoja civilnog društva na otocima u 2022. godini.

U skladu s ovim Javnim pozivom, prijave za dodjelu financijske podrške usmjerene su na organiziranje i provedbu projekata koji doprinose ciljevima održivog razvoja i umrežavanju otočnih organizacija civilnog društva, a obuhvaća područja:

 • Očuvanje prirodne i kulturne baštine otoka
 • Jačanje obrazovnih kapaciteta i provedba sportskih aktivnosti
 • Pružanje i jačanje socijalne i zdravstvene skrbi
 • Postizanje uključivog i održivog gospodarskog razvoja
 • Održivo upravljanje otočnim prirodnim resursima i briga o ekologiji
 • Razvoj održive energetike i mobilnosti.

Raspoloživi iznos sredstava: 600.000,00 kuna.

 

Iznos sredstava koji se može dodijeliti po prijavitelju:

 • Najniži iznos financijske podrške iznosi: 20.000,00 kuna.
 • Najviši iznos financijske podrške iznosi: 50.000,00 kuna.

Prihvatljivi prijavitelji su organizacije civilnog društva koje:

 • imaju pravni status udruge i imaju sjedište i djeluju na području hrvatskih otoka, upisane su u Registar udruga i Registar neprofitnih organizacija i vode transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija
 • imaju pravni status ostalih organizacija civilnog društva (zaklade, sindikati, udruge poslodavaca, privatne neprofitne ustanove, pravne osobe vjerskih zajednica, privatne neprofitne ustanove i zadruge upisane u Registar neprofitnih organizacija) i imaju sjedište i djeluju na području hrvatskih otoka
 • djeluju najmanje jednu godinu zaključno s danom objave ovog Javnog poziva
 • udovoljavaju općim uvjetima ovog Javnog poziva navedenim u Uputama za prijavitelje Javnog poziva za prijavu projekata poticanja razvoja civilnog društva na otocima u 2022. godini (u daljnjem tekstu: Upute za prijavitelje).

Neprihvatljivi prijavitelji:

 • udruge koje nisu uskladile svoj statut s odredbama Zakona o udrugama niti su podnijele zahtjev za usklađivanje statuta nadležnom upravnom tijelu;
 • udruge koje nisu upisane u Registar neprofitnih organizacija i/ili ne vode transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija;
 • organizacije civilnog društva koje nemaju sjedište i ne djeluju na području otoka sukladno članku 24. stavku 2. Zakona o otocima;
 • prijavitelji koji su registrirani manje od jedne godine zaključno s danom objave ovog Javnog poziva
 • prijavitelji čije se aktivnosti već financiraju iz Državnog proračuna i po posebnim propisima kada je u pitanju ista aktivnost, koja se istovremeno provodi na istom području, osim ako se ne radi o koordiniranom sufinanciranju iz više različitih izvora;
 • ogranci, podružnice i slični ustrojstveni oblici udruga koji nisu registrirani u skladu sa Zakonom o udrugama kao pravne osobe;
 • udruge koje su nenamjenski trošile prethodno dodijeljena sredstva iz javnih izvora (nemaju pravo prijave sljedeće dvije godine, računajući od dana kada je udruzi upućena pisana obavijest o utvrđenom neispunjavanju ugovornih obveza);
 • pravne osobe koje nisu ispunile obveze vezane uz plaćanje doprinosa i/ili poreza;
 • pravne osobe koje u provođenju inicijativa/projekata/programa/institucionalnih podrški, financiranih od strane Ministarstva, odnosno iz Državnog proračuna/dijela prihoda od igara na sreću/drugih javnih izvora, u prethodne dvije (2) godine nisu ispunili svoje ugovorne obveze;
 • strukovne udruge i komore;
 • pravne osobe koje su u stečaju i
 • prijavitelji čije osobe ovlaštene za zastupanje nisu navedene u projektnoj prijavi i nisu u mandatu.

Rok za podnošenje projektnih prijava je 10. listopada 2022. godine, a uključuje sljedeće:

 • rok za podnošenje elektroničke prijave (na dan roka najkasnije do 12:00 sati)
 • rok za podnošenje Dokumenta o verifikaciji (na dan roka do 24:00 sata).

Prijava se vrši putem sustava www.financijskepodrske.hr.

Izvor