Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost LAGUR-a Tramuntana.

Novosti

Objavljen je Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom

Obavještavamo sve zainteresirane korisnike da je Ministarstvo poljoprivrede objavilo Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom.

Pravilnikom se u članku 3. stavku 2. točka g. briše. Dosadašnje točke h. i i. postaju točke g. i h. Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

„ Ukupni ulov svih vrsta ograničava se na 120 t po plovilu koje obavlja ribolov okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom tijekom razdoblja od 30. rujna u 12:00 sati do 31. listopada u 12:00 sati“.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u Narodnim novinama.

Izvor