Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost LAGUR-a Tramuntana.

Novosti

VAUČERI ZA OBRAZOVANJE – iskoristite financijsku podršku za stjecanje dodatnih zelenih i digitalnih znanja i vještina

Cilj poziva: jačanje zapošljivosti i konkurentnosti radne snage na tržištu rada te poticanje zadržavanja postojećeg zaposlenja stjecanjem novih ili unaprjeđenjem postojećih kompetencija koje su potrebne na tržištu rada.

Ciljane skupine: nezaposlene i zaposlene osobe (ostali tražitelji zaposlenja) s navršenih petnaest godina života te minimalno završenim osnovnim obrazovanjem.

Korisnik vaučera ne može biti: osoba koja se nalazi u sustavu redovitog odgoja i obrazovanja, osoba koja se nalazi u sustavu visokog obrazovanja i znanosti te osoba koja je korisnik mirovine prema općem propisu kojim se uređuje mirovinsko osiguranje.

Trajanje: programi obrazovanja za stjecanje kompetencija potrebnih za rad za koje se dodjeljuju vaučeri mogu trajati najdulje do 6 mjeseci  za korisnika nezaposlenu osobu odnosno do 10 mjeseci za korisnika zaposlenu osobu (isključivo zbog usklađivanja provedbe obrazovnog programa s radnim obvezama korisnika).

Odobreni vaučer može se aktivirati u roku od 6 mjeseci od datuma odobrenja zahtjeva.

Podnositelj zahtjeva koji se u navedenom roku ne uključi u program obrazovanja može podnijeti novi zahtjev za dodjelu vaučera po isteku roka od 3 mjeseca od dana istjecanja valjanosti vaučera.

Iznos vaučera: prosječni jedinični iznos vaučera koji se može dodijeliti iznosi 10.000,00 kn, točan iznos vaučera određuje se ovisno o sektoru/području te trajanju i složenosti odabranog programa obrazovanja. U slučaju da je trošak odabranog programa obrazovanja veći od iznosa dodijeljenog vaučerom, razliku do punog iznosa troška obrazovanja snosi korisnik ili poslodavac, ukoliko je korisnik u radnom odnosu.

Kriteriji za dodjelu vaučera: odabrani program obrazovanja vezan je uz dosadašnje obrazovanje podnositelja zahtjeva i/ili odabrani program obrazovanja vezan je uz trenutno radno mjesto ili prethodno radno mjesto i/ili odabrani program obrazovanja vezan je za dodatne profesionalne interese i plan daljnjeg razvoja karijere zahtjeva.

Korisnik može koristiti samo jedan vaučer za obrazovanje financiran sredstvima iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Više ovdje