Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost LAGUR-a Tramuntana.

Novosti

Obavijest: Europska komisija odobrila je Interreg VI-A IPA program Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora

Dana 3. studenog 2022. Europska komisija odobrila je Interreg VI-A IPA program Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora, koji će se provoditi u financijskom razdoblju 2021. – 2027.

Program će podržati projekte suradnje s više od 117.600.000,00 eura koji su dostupni iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Fonda IPA III.

Novi Program predstavlja nastavak uspješne suradnje ove tri zemlje, a glavni cilj je poticanje pametnog, zelenog i uključivog razvoja prekogranične regije kroz provedbu zajedničkih projekata i aktivnosti koje će se podržati u okviru tri odabrana cilja europske politike (pametna, zelenija i socijalna Europa).

Programsko područje usklađeno je s onim iz prethodnog Programskog razdoblja 2014.-2020., a obuhvaća 12 županija u Hrvatskoj, Distrikt Brčko i 109 općina u Bosni i Hercegovini te 11 općina u Crnoj Gori, što predstavlja ukupno 87.453,95 km². teritorije i preko 5.000.000 stanovnika.

Programsko područje ima značajan potencijal i brojne prednosti, ali se također suočava s raznim izazovima koji utječu na održivi razvoj, poput klimatskih promjena, degradacije okoliša i prijelaza na klimatski neutralno gospodarstvo. Rezultati Programa pridonijet će postizanju ciljeva postavljenih Europskim zelenim planom, a koje ističe Program Ujedinjenih naroda o održivom razvoju do 2030. Program je izravno povezan s Europskom strategijom za dunavsku regiju (EUSDR) i Europska strategija za jadransko-jonsku regiju (EUSAIR).

Ovaj program Interrega također je u skladu s općim ciljem IPA III, a to je podržati korisnike u usvajanju i provedbi političkih, institucionalnih, pravnih, administrativnih, društvenih i gospodarskih reformi koje su potrebne ovim korisnicima kako bi bili u skladu s vrijednosti Unije.

Objava prvog poziva za dostavu projektnih prijedloga očekuje se početkom 2023. godine. Informacije o objavi prvog poziva za dostavu projektnih prijedloga, kao i dokumentacija potrebna za prijavu projekta, bit će dostupni na web stranici Programa.

Izvor