Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost LAGUR-a Tramuntana.

Novosti

Obavijest: Objavljen je Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.3. „Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture – kompenzacija“

Obavještavamo sve zainteresirane korisnike da je Ministarstvo poljoprivrede objavilo Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.3. „Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture – kompenzacija“.

Pravilnikom se propisuju opće odredbe, definicije, predmet i namjena potpore, uvjeti prihvatljivosti, obveze korisnika, financiranje, podnošenje Zahtjeva, obrada Zahtjeva, rangiranje Zahtjeva, odlučivanje o Zahtjevu, promjene Zahtjeva, odustajanje od potpore, kontrola na terenu, povrat sredstava, otklanjanje pogrešaka, pravni lijek, i završne odredbe.

Pravilnik je objavljen 21.studenoga u Narodnim Novinama (NN 135/22).

Izvor: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_11_135_2039.html.