Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost LAGUR-a Tramuntana.

Novosti

Obavijest: Odobren novi Program za ribarstvo i akvakulturu vrijedan 2,6 milijardi kuna

Europska komisija odobrila je u utorak, 29. studenog 2022. godine novi Program za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021.-2027. kojim je hrvatskom sektoru ribarstva i akvakulture na raspolaganje stavljeno ukupno 2,6 milijardi kuna, od čega 1,8 milijardi kuna iz europskog proračuna i 783 milijuna kuna iz proračuna Republike Hrvatske.

Podržane aktivnosti

46,4% alokacije programa bit će namijenjeno održivom ribarstvu, 39,6% bit će uloženo u održivu akvakulturu, preradu i marketing, 13,6% bit će posvećeno održivom plavom gospodarstvu, a 0,4% bit će uloženo u jačanje međunarodnog upravljanja oceanima. Sve podržane aktivnosti pridonijet će ekološkim i klimatskim ciljevima EU-a.

Program će podržati niz različitih aktivnosti, među kojima su:

Održivo ribarstvo: privremeni i trajni prekid ribolovnih aktivnosti kako bi se pomoglo u postizanju ravnoteže između kapaciteta flote i mogućnosti ribolova; otkup prava ribara na ribolov određenim alatima kao pomoćnog alata za postupno ukidanje određenih vrsta ribolova; ulaganja u poboljšanje infrastrukture ribarskih luka kako bi se olakšala provedba obveze iskrcaja; proširenje pokrivenosti morskim zaštićenim područjima radi podrške ekološkim ciljevima; ulaganja za potporu dekarbonizaciji industrije, ulaganja u selektivnost alata za isključivanje hvatanja vrlo male ribe i izbjegavanje neželjenog ulova; učinkovitu kontrolu i provedbu pravila ribarstva i sveobuhvatne aktivnosti prikupljanja podataka.

Održiva akvakultura: ulaganja u povećanje produktivnosti, otpornosti, kružno gospodarstvo i prilagodbu klimatskim promjenama; energetska učinkovitost i dekarbonizacija u akvakulturi; jačanje konkurentnosti i poticanje inovativnosti, te diverzifikacija djelatnosti; organizacije proizvođača i marketing, osiguranje stoke akvakulture i kompenzacijske aktivnosti.

Održivo plavo gospodarstvo: razvoj gospodarskih aktivnosti povezanih s plavim gospodarstvom podupiranjem zajednica ovisnih o ribarstvu diljem Hrvatske. To će se učiniti putem lokalnih razvojnih strategija koje vodi zajednica, pristupom razvoju politike odozdo prema gore koji potiče lokalno stanovništvo da formira lokalne akcijske grupe i da se uključi. Strategije pametne specijalizacije uzet će se u obzir prilikom implementacije pristupa.

Međunarodno upravljanje oceanima: ulaganja u jačanje održivog upravljanja u Jadranu unaprjeđenjem znanja o stanju morskog okoliša; povećanje kvalitete podataka i dijeljenje putem EMODnet-a; razvoj sustava razmjene informacija za pomorski nadzor i promicanje suradnje obalne straže.

Program će podržati otpornost sektora ribarstva, akvakulture i prerade financijskim doprinosom za diversifikaciju proizvodnje ili korištenjem kompenzacijskih shema za jačanje sektora plave ekonomije kako bi se oduprli budućoj krizi. Poboljšat će znanje, vještine i izgradnju kapaciteta radnika, pomoći u poboljšanju zdravstvenih i higijenskih uvjeta te osigurati energetsku učinkovitost, smanjenje otpada i kvalitetne proizvode. Također će poduprijeti modernizaciju ribarskih, akvakulturnih i prerađivačkih objekata, stvaranje proizvođačkih organizacija i razvoj opskrbnih lanaca. Program će također podržati uvođenje financijskih instrumenata.

Zelena tranzicija sektora ima istaknuto mjesto u programu, a ulaganja će poduprijeti prelazak na goriva s niskim udjelom ugljika i ribolovne tehnike i alate s malim utjecajem, kao i modernizaciju ribarskih luka i razvoj kružnog gospodarstva kako bi se dala vrijednost otpadu plodova mora. Osigurat će se i financiranje istraživanja i inovacija u zelenim tehnologijama, kao i aktivnosti za poboljšanje stanja očuvanosti biološke raznolikosti i staništa. Također će se podržati organska akvakultura, recirkulacijski sustavi i akvakultura koja pruža ekološke usluge.

Digitalna tranzicija hrvatskog sektora ribarstva, akvakulture i prerade ostvarit će se širokim spektrom inovativnih rješenja od sredstava kontrole i prikupljanja podataka o ribarstvu do novih IT tehnologija primijenjenih na akvakulturu i preradu. To će dovesti do poboljšanog i moderniziranog upravljanja podacima i tehnologije praćenja ribarstva, elektroničke sljedivosti, upotrebe novih digitalnih alata i poboljšanih digitalnih vještina radnika.

Financijska potpora također će pomoći u upravljanju i proširenju zaštićenih morskih područja te prikupljanju morskog otpada. Program će osnažiti akcije zaštite okoliša koje se poduzimaju u okviru hrvatskog prioritetnog akcijskog okvira za Naturu 2000: praćenje morskih i morskih staništa i vrsta te promicanje znanstvenih spoznaja, u skladu s EU BirdsSearch.