Obavijest: Odobren novi Program za ribarstvo i akvakulturu vrijedan 2,6 milijardi kuna

Europska komisija odobrila je u utorak, 29. studenog 2022. godine novi Program za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021.-2027. kojim je hrvatskom sektoru ribarstva i akvakulture na raspolaganje stavljeno ukupno 2,6 milijardi kuna, od čega 1,8 milijardi kuna iz europskog proračuna i 783 milijuna kuna iz proračuna Republike Hrvatske.

Podržane aktivnosti

46,4% alokacije programa bit će namijenjeno održivom ribarstvu, 39,6% bit će uloženo u održivu akvakulturu, preradu i marketing, 13,6% bit će posvećeno održivom plavom gospodarstvu, a 0,4% bit će uloženo u jačanje međunarodnog upravljanja oceanima. Sve podržane aktivnosti pridonijet će ekološkim i klimatskim ciljevima EU-a.

Program će podržati niz različitih aktivnosti, među kojima su:

Održivo ribarstvo: privremeni i trajni prekid ribolovnih aktivnosti kako bi se pomoglo u postizanju ravnoteže između kapaciteta flote i mogućnosti ribolova; otkup prava ribara na ribolov određenim alatima kao pomoćnog alata za postupno ukidanje određenih vrsta ribolova; ulaganja u poboljšanje infrastrukture ribarskih luka kako bi se olakšala provedba obveze iskrcaja; proširenje pokrivenosti morskim zaštićenim područjima radi podrške ekološkim ciljevima; ulaganja za potporu dekarbonizaciji industrije, ulaganja u selektivnost alata za isključivanje hvatanja vrlo male ribe i izbjegavanje neželjenog ulova; učinkovitu kontrolu i provedbu pravila ribarstva i sveobuhvatne aktivnosti prikupljanja podataka.

Održiva akvakultura: ulaganja u povećanje produktivnosti, otpornosti, kružno gospodarstvo i prilagodbu klimatskim promjenama; energetska učinkovitost i dekarbonizacija u akvakulturi; jačanje konkurentnosti i poticanje inovativnosti, te diverzifikacija djelatnosti; organizacije proizvođača i marketing, osiguranje stoke akvakulture i kompenzacijske aktivnosti.

Održivo plavo gospodarstvo: razvoj gospodarskih aktivnosti povezanih s plavim gospodarstvom podupiranjem zajednica ovisnih o ribarstvu diljem Hrvatske. To će se učiniti putem lokalnih razvojnih strategija koje vodi zajednica, pristupom razvoju politike odozdo prema gore koji potiče lokalno stanovništvo da formira lokalne akcijske grupe i da se uključi. Strategije pametne specijalizacije uzet će se u obzir prilikom implementacije pristupa.

Međunarodno upravljanje oceanima: ulaganja u jačanje održivog upravljanja u Jadranu unaprjeđenjem znanja o stanju morskog okoliša; povećanje kvalitete podataka i dijeljenje putem EMODnet-a; razvoj sustava razmjene informacija za pomorski nadzor i promicanje suradnje obalne straže.

Program će podržati otpornost sektora ribarstva, akvakulture i prerade financijskim doprinosom za diversifikaciju proizvodnje ili korištenjem kompenzacijskih shema za jačanje sektora plave ekonomije kako bi se oduprli budućoj krizi. Poboljšat će znanje, vještine i izgradnju kapaciteta radnika, pomoći u poboljšanju zdravstvenih i higijenskih uvjeta te osigurati energetsku učinkovitost, smanjenje otpada i kvalitetne proizvode. Također će poduprijeti modernizaciju ribarskih, akvakulturnih i prerađivačkih objekata, stvaranje proizvođačkih organizacija i razvoj opskrbnih lanaca. Program će također podržati uvođenje financijskih instrumenata.

Zelena tranzicija sektora ima istaknuto mjesto u programu, a ulaganja će poduprijeti prelazak na goriva s niskim udjelom ugljika i ribolovne tehnike i alate s malim utjecajem, kao i modernizaciju ribarskih luka i razvoj kružnog gospodarstva kako bi se dala vrijednost otpadu plodova mora. Osigurat će se i financiranje istraživanja i inovacija u zelenim tehnologijama, kao i aktivnosti za poboljšanje stanja očuvanosti biološke raznolikosti i staništa. Također će se podržati organska akvakultura, recirkulacijski sustavi i akvakultura koja pruža ekološke usluge.

Digitalna tranzicija hrvatskog sektora ribarstva, akvakulture i prerade ostvarit će se širokim spektrom inovativnih rješenja od sredstava kontrole i prikupljanja podataka o ribarstvu do novih IT tehnologija primijenjenih na akvakulturu i preradu. To će dovesti do poboljšanog i moderniziranog upravljanja podacima i tehnologije praćenja ribarstva, elektroničke sljedivosti, upotrebe novih digitalnih alata i poboljšanih digitalnih vještina radnika.

Financijska potpora također će pomoći u upravljanju i proširenju zaštićenih morskih područja te prikupljanju morskog otpada. Program će osnažiti akcije zaštite okoliša koje se poduzimaju u okviru hrvatskog prioritetnog akcijskog okvira za Naturu 2000: praćenje morskih i morskih staništa i vrsta te promicanje znanstvenih spoznaja, u skladu s EU BirdsSearch.

Comments are closed.

Ova stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Saznajte više

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close