Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost LAGUR-a Tramuntana.

Novosti

Objavljen je Javni poziv na iskaz interesa za podnošenje prijava – trajni prestanak ribolovnih aktivnosti za 2022./2023. godinu

 

 

 

Obavještavamo sve zainteresirane korisnike da je Ministarstvo poljoprivrede objavilo Javni poziv na iskaz interesa za sudjelovanje u mjeri trajnog prestanka ribolovnih aktivnosti za 2022./2023. godinu na temelju kojeg se podnose Zahtjevi za potporu u okviru mjere trajnog prestanka ribolovnih aktivnosti uništavanjem ribarskog plovila ili prenamjenom u drugu djelatnost izvan gospodarskog ribolova, a za koju je predviđena mogućnost financiranja u okviru novog Programa za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021.-2027.godine.

Prihvatljivi korisnici su fizičke ili pravne osobe vlasnici ribarskih plovila koja pripadaju segmentima ribarske flote:

  • DTS (Pridnene koćarice i/ili plovila s pridnenom potegačom) dužine (>6m<I2m, > l2m< 18 m, > 18 m <24m, >24m<40m) i
  • PS (Plovila koja koriste okružujuće mreže plivarice) dužine (>6m<I2m, > l2m< 18 m, > 18 m <24m, >24m<40m).

Ribarsko plovilo mora ispuniti osnovne uvjete. Neki od osnovnih uvjeta su da:

  1. ribarsko plovilo mora imati važeću povlasticu i mora biti u funkciji,
  2. mora imati ostvareno najmanje 90 ribolovnih dana godišnje tijekom dvije zadnje kalendarske godine koje su prethodile godini podnošenja Zahtjeva za potporu (na primjer, u 2020. i u 2021. godini ako se Zahtjev podnosi u 2022. godini odnosno u 2021. i 2022. godini ako se Zahtjev podnosi u 2023. godini),
  3. mora biti staro najmanje 15 godina,
  4. mora biti upisano u Registar ribarske flote najmanje 5 godina te
  5. mora biti autorizirano za ribolovni alat ovisno o segmentu kojemu plovilo pripada (okružujuća mreža plivarica – srdelara odnosno pridnena povlačna mreža – koća).

Konačni uvjeti, kriteriji, način dodjele i izračun potpore će se utvrditi odgovarajućim propisom te se o potpori ne odlučuje na temelju ovog Javnog poziva (odluke će se donositi po donošenju odgovarajućeg propisa). Dodatno, navedeno znači i da uništavanje ili prenamjena plovila ne smije započeti prije izdavanja odluke o dodjeli potpore.

Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu traje od 21. prosinca 2022. godine do 31. siječnja 2023. godine.

Zahtjev za potporu i popratna dokumentacija podnose se preporučenom poštom ili osobno, u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba čitko ispisati ime i adresu pošiljatelja i dostaviti je na adresu:

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva

Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

s naznakom: „Zahtjev za potporu – Javni poziv – Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti za 2022./2023. godinu – NE OTVARATI“.

 

Javni poziv, obrasci i popis dokumentacije mogu se pronaći ovdje.

Izvor: https://euribarstvo.hr/novosti/vazna-obavijest-javni-poziv-za-podnosenje-prijava-trajni-prestanak-ribolovnih-aktivnosti-za-2022-2023-godinu/