Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost LAGUR-a Tramuntana.

Novosti

POZIV NA EDUKACIJU – EU INFO DAN S RRA PGŽ 16.03.2023. U RI HUB-u

 

 

 

U okviru EU projekta “Jačanje razvojnih kapaciteta Primorsko-goranske županije” Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije organizira edukaciju pod nazivom: EU info dan s RRA@PGŽ, koja će se održati u četvrtak, 16. ožujka 2023. godine, s početkom u 10:00 sati, u prostorima RIHUB-a, Ul. Ivana Grohovca 1/a, Rijeka.

Cilj edukacije jest pružiti informacije o Programu Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. i Integrirani teritorijalni program 2021.-2027. te program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027., predstaviti Indikativne godišnje planove poziva na dostavu projektnih prijedloga u okviru programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. i Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027. i INTERREG programe prekogranične suradnje Italija-Hrvatska i Slovenija-Hrvatska te Central Europe i Europe, u kontekstu prvih poziva za dostavu projektnih prijedloga. Također, na edukaciji će se predstaviti relevantne informacije o novostima vezanima uz Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske.

Ovom prilikom pozivamo sve zainteresirane sudionike na sudjelovanje te molimo da prijavu na događanje dostavite na adresu e-pošte: ivana.pavlek@prigoda.hr  do 15. ožujka 2023. godine.

Ova edukacija sufinancirana je iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“, odnosno Europskog fonda za regionalni razvoj,  i organizira se u okviru projekta „Jačanje razvojnih kapaciteta Primorsko-goranske županije“.

 

Izvor: https://prigoda.hr/2023/03/10/14661/