Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost LAGUR-a Tramuntana.

Novosti

OBAVIJEST O JAVNOM POZIVU ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU NEPOVRATNIH POTPORA POTICANJE RAZVOJA PODUZETNIŠTVA NA PODRUČJU GRADA RABA U 2023. GODINI

Korisnici potpora iz ovog Programa mogu biti pravne i fizičke osobe definirane Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“ broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16), koje posluju i imaju registrirano sjedište odnosno prebivalište na području Grada Raba, što uključuje trgovačka društva, obrte te obiteljska poljoprivredna gospodarstva u sustavu poreza na dobit ili poreze na dohodak, izuzev trgovačkih društava kojima je Grad Rab osnivač ili ima vlasnički udjel u temeljnom kapitalu. Korisnik subvencije mora imati najmanje jednog zaposlenog na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, uključujući vlasnika.

Grad Rab u cilju poticanja razvoja poduzetništva dodijeliti će financijska sredstva u vidu potpora u 2023. godini kroz sljedeće mjere:

  • Mjera 1. Potpore poduzetnicima – početnicima koji prvi put otvaraju obrt ili trgovačko društvo,
  • Mjera 2. Potpore poduzetnicima za ulaganje u standarde kvalitete i certificiranje,
  • Mjera 3. Subvencije troškova polaganja majstorskih ispita o stručnoj osposobljenosti i majstorskih ispita u obrtništvu,
  • Mjera 4. Subvencije troškova prekvalifikacije i doškolovanja nezaposlenih osoba,
  • Mjera 5. Potpore poduzetnicima za sufinanciranje troškova pripreme natječajne dokumentacije za fondove EU,
  • Mjera 6. Subvencije za kamate na kredite,
  • Mjera 7. Subvencije troškova vlastitog udjela za financiranje projekata za koja su odobrena bespovratna sredstva iz fondova EU ili nacionalnih fondova,
  • Mjera 8. Subvencioniranje troškova organizacije programa i događanja,
  • Mjera 9. Subvencioniranje troškova reklame i promocije gospodarskih subjekata i
  • Mjera 10. Potpore poduzetnicima za sufinanciranje nabavke i ugradnje strojeva i opreme.

Javni poziv i potrebna dokumentacija nalaze se na Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu nepovratnih potpora poticanje razvoja poduzetništva na području Grada Raba u 2023. godini|Rab – službene stranice

Izvor: Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu nepovratnih potpora poticanje razvoja poduzetništva na području Grada Raba u 2023. godini|Rab – službene stranice