Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost LAGUR-a Tramuntana.

Novosti

OBAVIJEST O JAVNOM POZIVU ZA SUFINANCIRANJE PROVEDBE EU PROJEKATA NA REGIONALNOJ I LOKALNOJ RAZINI U 2023. GODINI

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavljuje Javni poziv za  sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u 2023. godini prema Programu sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini.

Sredstva Programa su bespovratna i namjenska, a usmjeravaju se za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini korisnicima koji imaju sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz fondova EU-a za programsko razdoblje 2014.-2020. i projekata financiranih u sklopu Švicarsko-hrvatskog programa suradnje, te Financijskih mehanizama EGP-a i Kraljevine Norveške u razdoblju 2014.-2021., ako nemaju odobreno završeno izvješće o EU projektu do dana objave ovog Javnog poziva.

Za korištenje sredstava Programa mogu se prijaviti:

  • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,
  • pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (samo za svoje ime i za svoj račun),
  • ustanove čiji su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Zahtjev, sa svom potrebnom dokumentacijom, šalje se preporučeno putem pošte, dostavljačem ili osobnom predajom u pisarnici Ministarstva u zatvorenoj omotnici, i u elektroničkom obliku na e-mail adresu fond-poziv2023@mrrfeu.hr.

Na vanjskom dijelu omotnice potrebno je istaknuti puni naziv i adresu podnositelja zahtjeva, s naznakom: “Javni poziv za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini” – NE OTVARATI! 
 
Zahtjev se šalje na sljedeću adresu:

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Miramarska cesta 22
10 000 Zagreb

 Zahtjevi se zaprimaju od 24. ožujka zaključno do 30. travnja 2023. godine.

Dodatne informacije i natječajna dokumentacija nalaze se na Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije – Aktualno (gov.hr)

Izvor: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije – Aktualno (gov.hr)