Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost LAGUR-a Tramuntana.

Novosti

OBAVIJEST O OTVORENIM PRVIM POZIVIMA ZA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA U SKLOPU PROGRAMA INTERREG VI – A SLOVENIJA – HRVATSKA 2021. – 2027.

Program prekogranične suradnje Interreg Slovenija-Hrvatska 2021.- 2027. jedan je od programa Europske teritorijalne suradnje koji podupire Europsku kohezijsku politiku te doprinosi skladnom razvoju Europske unije kroz jačanje ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije, potičući pri tome ekonomski rast.

Programsko područje obuhvaća sljedeće NUTS III jedinice:

 • u Hrvatskoj: Primorsko-goransku županiju, Istarsku županiju, Grad Zagreb, Zagrebačku županiju, Krapinsko-zagorsku županiju, Varaždinsku županiju, Međimursku županiju i Karlovačku županiju
 • u Sloveniji: Pomursku regiju, Podravsku regiju, Savinjsku regiju, Zasavsku regiju, Posavsku regiju, regiju Jugovzhodna Slovenija, Osrednjeslovensku regiju, Primorsko-notranjsku regiju i Obalno-krašku regiju.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga podijeljen je na dva Poziva za Standard projekte:

 1. Poziv na dostavu projektnih prijedloga za Standard projekte za Prioritet 1. i Prioritet 3.
 • Prioritet 1. Zelena i prilagodljiva regija
  • Specifični cilj 2.4. Promicanje prilagodbe klimatskim promjenama i sprječavanja rizika od katastrofa te otpornosti, uzimajući u obzir pristupe temeljene na ekosustavima.
  • Specifični cilj 2.7. Jačanje zaštite i očuvanja prirode, bioraznolikosti i zelene infrastrukture, među ostalim i u urbanim područjima, te smanjenjem svih oblika onečišćenja.
 • Prioritet 3. Dostupna i povezana regija.
  • Specifični cilj 6.2. Povećanje učinkovitosti javne uprave promicanjem pravne i administrativne suradnje te suradnje između građana, aktera civilnog društva i institucija, osobito s ciljem rješavanja pravnih i drugih prepreka u pograničnim regijama.

Rok za dostavu projektnih prijedloga je 24. svibnja 2023. do 12:00 (CET).

Trajanje projekatado 30 mjeseci za Prioritet 1., do 24 mjeseci za Prioritet 3.

Preporučeni broj projektnih partnera u projektu je maksimalno 6. Minimalni broj partnera u projektu je po jedan partner iz Hrvatske i jedan partner iz Slovenije, ili jedan EGTS s predstavnicima iz obiju država.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Nacionalna, regionalna i lokalna javna tijela. Tijela kojima su osnivači i kojima upravljaju državna, regionalna ili lokalna javna tijela – prihvatljivi za oba prioriteta.
 • Neprofitne organizacije osnovane javnim ili privatnim pravom – pravne osobe koje djeluju na području odabranih prioriteta/specifičnih ciljeva – prihvatljivi za oba prioriteta.
 • Organizacije koje pružaju usluge od javnog interesa (pružatelji usluga javnog prijevoza, ustanove zdravstvene i socijalne skrbi, komunalne ustanove i sl.) -samo za Prioritet 3

 

 1. Poziv na dostavu projektnih prijedloga za Standard projekte za Prioritet 2.
 • Prioritet 2. Otporna i održiva regija
  • Specifični cilj 4.6. Jačanje uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, socijalnoj uključenosti i socijalnim inovacijama.

Rok za dostavu projektnih prijedloga je 21. lipnja 2023. do 12:00 (CET).

Trajanje projekata: do 30 mjeseci.

Preporučeni broj projektnih partnera po projektu je maksimalno 6. Minimalni broj partnera u projektu je po jedan partner iz Hrvatske i jedan partner iz Slovenije, ili jedan EGTS s predstavnicima iz obiju država.

Vrijednost projekata: od 0,25 milijuna eura EFRR do 2,5 milijuna eura EFRR

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Nacionalna, regionalna i lokalna javna tijela. Tijela kojima su osnivači i kojima upravljaju državna, regionalna ili lokalna javna tijela.
 • Neprofitne organizacije osnovane javnim ili privatnim pravom – pravne osobe koje djeluju na području odabranih prioriteta/specifičnih ciljeva.
 • Mala i srednja poduzeća, uključujući mikroorganizacije.

Više informacija možete vidjeti na poveznici Objava dva Otvorena poziva za dostavu projektnih prijava za standardne projekte – HR Interreg SI-HR

Izvor: Europski strukturni i investicijski fondovi (strukturnifondovi.hr)