Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost LAGUR-a Tramuntana.

Novosti

Interreg VI-A IPA Program Hrvatska–Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2021.-2027. – 1. Poziv na dostavu projektnih prijedloga

Interreg VI-A IPA Program Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2021.-2027. jedan je od programa Europske teritorijalne suradnje koji podupire Europsku kohezijsku politiku. Cilj programa je poticati pametan, zelen i uključiv razvoj pograničnih regija Programa.

Programsko područje obuhvaća:

12 županija iz Hrvatske (Brodsko-posavsku, Vukovarsko-srijemsku, Karlovačku, Sisačko-moslavačku, Ličko-senjsku, Zadarsku, Šibensko-kninsku, Splitsko-dalmatinsku, Dubrovačko-neretvansku, Bjelovarsko-bilogorsku, Požeško-slavonsku, Zagrebačku županiju)

109 općina/gradova i Distrikt Brčko iz Bosne i Hercegovine

12 općina iz Crne Gore

Na pozivu su otvoreni sljedeći programski prioriteti i specifični ciljevi:

Prioritet 1. Pametna ulaganja u istraživanje, inovacije i konkurentno poduzetništvo

Specifični cilj 1.1. Razvoj i jačanje istraživačkih i inovacijskih kapaciteta te primjena naprednih tehnologija

Prioritet 2. Zelena ulaganja u zaštitu okoliša i učinkovito upravljanje rizicima

Specifični cilj 2.1. Promicanje energetske učinkovitosti i smanjenje emisija stakleničkih plinova

Specifični cilj 2.4. Promicanje prilagodbe klimatskim promjenama i sprječavanja rizika od katastrofa te otpornosti, uzimajući u obzir pristupe utemeljene na ekosustavima

Specifični cilj 2.6. Promicanje prijelaza na kružno i resursno učinkovito gospodarstvo

Prioritet 3. Dostupne i otporne zdravstvene usluge

Specifični cilj 4.5. Osiguravanje jednakog pristupa zdravstvenoj skrbi i poticanje otpornosti zdravstvenih sustava, uključujući primarnu skrb, te promicanje prijelaza s institucionalne skrbi na skrb unutar obitelji i zajednice

Prioritet 4. Održivi i uključivi turizam i kultura

Specifični cilj 4.6. Jačanje uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, socijalnoj uključenosti i socijalnim inovacijama

Projektno partnerstvo sastojati se od najmanje dva (2) partnera iz različitih zemalja sudionica Programa od kojih jedan mora biti iz države članice EU (Hrvatske).

Maksimalan broj partnera u prijavi je šest (6), uključujući vodećeg partnera.

Maksimalna stopa sufinanciranja EU sredstvima: 85% ukupnog proračuna projekta.

Temeljem Ugovora o sufinanciranju sklopljenog između Vodećeg partnera i Upravljačkog tijela, Vodeći partner ima pravo na isplatu predujma, u ime partnerstva, u iznosu od najviše 25% ukupnog troška projekta.

Svi dokumenti te detaljne informacije o Pozivu mogu se pronaći ovdje

Svi potencijalni prijavitelji mogu predati svoje prijave putem Zajedničkog elektroničkog sustava za praćenje (Jems) do 28. srpnja 2023. do 15:00 sati.

 

Više informacija na: https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/interreg-vi-a-ipa-program-hrvatska-bosna-i-hercegovina-crna-gora-2021-2027-1-poziv-na-dostavu-projektnih-prijedloga/