Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost LAGUR-a Tramuntana.

Novosti

OBAVIJEST O OTVORENJU JAVNOG SAVJETOVANJA ZA DONOŠENJE PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POPISU TRGOVAČKIH NAZIVA PROIZVODA RIBARSTVA I AKVAKULTURE

Otvoreno je novo savjetovanje koje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=23987

Tema savjetovanja je: Savjetovanje s javnošću za donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o popisu trgovačkih naziva proizvoda ribarstva i akvakulture

Opis savjetovanja: Sukladno Uredbi (EU) br. 1379/2013 svi proizvodi ribarstva i akvakulture moraju, između ostalog, biti označeni trgovačkim nazivom na službenom jeziku države članice s pripadajućim znanstvenim nazivom. Navedeni popis se dostavlja Europskoj Komisiji koja popise svih država objavljuje na službenim mrežnim stranicama. Republika Hrvatska donijela je popis naziva s Pravilnikom o popisu trgovačkih naziva proizvoda ribarstva i akvakulture („Narodne novine“ br. 6/23). Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika izrađen je radi jasnijeg definiranja korištenja popisa naziva kada popis ne sadrži naziv vrste na hrvatskom jeziku, u kojem slučaju je potrebno koristiti naziv porodice na hrvatskom jeziku uz koju se navodi i znanstveni naziv vrste. Također, prilikom izrade prijedloga, u obzir su uzeti upiti tvrtki koje stavljaju na tržište proizvod ribarstva i akvakulture, a vezani su uz nazive pojedinih vrsta koje nisu na popisu.

Savjetovanje je otvoreno do: 02.06.2023.

Izvor: Ministarstvo poljoprivrede