Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost LAGUR-a Tramuntana.

Novosti

PREDSTAVLJANJE PROJEKTA „VIRTUALNI MUZEJ RIBARSTVA, POMORSTVA I BRODOGRADITELJSTVA GRADA RABA“ U SKLOPU FAMENETOVOG SEMINARA POKRETANJE EFPRA S FOKUSOM NA INOVATIVNI PLAVI TURIZAM

FAMENET (Fisheries and Aquaculture Monitoring, Evaluation and Local Support Network) je organizirao seminar “Pokretanje EFPRA s fokusom na inovativni plavi turizam” u  Vodicama od 15. do 17. svibnja 2023. godine u sklopu kojega je Petra Aničić, voditeljica LAGUR-a Tramuntana predstavila projekt „Virtualni muzej ribarstva, pomorstva i brodograditeljstva Grada Raba“ kao primjer projekta dobre prakse inovativnog i održivog turizma LAGUR-ima diljem Europe.

Turistička zajednica Grada Raba prijavila je 15. svibnja 2020. godine projekt „Virtualni muzej ribarstva, pomorstva i brodograditeljstva grada Raba“ na 1. FLAG natječaj za Mjeru 2.A.1. „Razvoj turističkih sadržaja povezanih s tradicijom ribarskog kraja“.

Opći cilj projekta je valorizacija ribarske, pomorske i brodograditeljske baštine Raba u cilju povećanja interesa za bavljenje ribarstvom te zaštitu ribarstvene i pomorske baštine. Projektnim aktivnostima postavljene su informativne table na obalnom pojasu Banjola i Barbata, kreirane su edukativne rute na kojoj će se on situ prikazivati područja zanimljiva za povijest ribarstva, pomorstva i brodograditeljstva, a informacije su osim na tablama dostupne i na web aplikaciji.

Turističkoj zajednici Grada Raba dodijeljen je puni zatraženi iznos za provedbu projekta. Sredstva za ostvarenje projekta osigurana su iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo i to putem FLAG natječaja LAGUR-a Tramuntana.

Projekt je uspješno proveden.

Za više informacija o projektu možete posjetiti https://lagur-tramuntana.hr/virtualni-muzej-ribarstva-pomorstva-i-brodograditeljstva-grada-raba/, a pristup aplikaciji je moguć na https://www.rab-visit.com/en/discover-rab/sights//cultural-sights/juxta-mare-rab-virtual-museum-of-fishing-seafaring-and-boatbuilding/6101