Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost LAGUR-a Tramuntana.

Novosti

OBAVIJEST! Pravilnik o izmjenama pravilnika o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru

Obavještavamo zainteresirane korisnike da je Ministarstvo poljoprivrede donijelo Pravilnik o izmjenama Pravilnika o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru.

Pravilnik je objavljen 14.06.2023. u Narodnim novinama (NN 64/2023).

Izvor: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_06_64_1053.html