Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost LAGUR-a Tramuntana.

Novosti

OBAVIJEST! Pravilnik o zaštiti riba i drugih morskih organizama i kriterijima za utvrđivanje visine naknade za počinjene štete

Ovim Pravilnikom propisuju se:

– minimalne referentne veličine za očuvanje određenih vrsta riba i drugih morskih organizama te način njihova mjerenja

– lovostaji za pojedine vrste riba i drugih morskih organizama

– način utvrđivanja visine naknade štete i jedinični iznos po kilogramu riba i drugih morskih organizama temeljem kojih se utvrđuje visina naknade štete.

(2) Odredbe ovog Pravilnika ne odnose se na ribe i druge morske organizme koji potječu iz uzgoja.

(3) Minimalne referentne veličine za očuvanje iz članka 3. ovog Pravilnika ne odnose se na žive jedinke namijenjene uzgoju.

Pravilnik je objavljen 14.06.2023. u Narodnim novinama (NN 64/2023).

Izvor: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_06_64_1052.html