Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost LAGUR-a Tramuntana.

Novosti

OBAVIJEST! OBJAVLJEN JE PRAVILNIK O PROSTORNOM I VREMENSKOM OGRANIČENJU OBAVLJANJA GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU PRIDNENOM POVLAČNOM MREŽOM – KOĆOM U 2023.

11.09.2023. objavljen je Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom u 2023. (u daljnjem tekstu Pravilnik) u Narodnim Novinama br. 105/2023.

Pravilnikom se propisuje prostorno i vremensko ograničenje obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom u 2023. godini.

Pravilnik možete pronaći na sljedećoj poveznici https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_09_105_1508.html.

Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.