Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost LAGUR-a Tramuntana.

Novosti

Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru mrežama stajaćicama, klopkastim, udičarskim i probodnim ribolovnim alatima te o ribolovu tramatom

Ovim Pravilnikom propisuju se:

– način obavljanja gospodarskog ribolova na moru mrežama stajaćicama, klopkastim, udičarskim probodnim ribolovnim alatima te ribolov tramatom (u daljnjem tekstu: ribolovni alati)

– konstrukcijsko-tehničke osobine i namjena pojedinih ribolovnih alata i ribolovne opreme te prostorno-vremenska ograničenja ribolova u određenim dijelovima ribolovnog mora;

– uvjeti obavljanja ribolova ribolovnim alatima u pojedinim dijelovima ribolovnog mora.

Više informacija na: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_09_110_1580.html