Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost LAGUR-a Tramuntana.

Novosti

Objavljen je natječaj za kompenzaciju u okviru mjere IV.3. „Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture – KOMPENZACIJA“

Obavještavaju se zainteresirani korisnici da je u „Narodnim novinama“ broj 135/26 objavljen novi Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere IV.3. „Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture – KOMPENZACIJA“.

Potpora se dodjeljuje korisnicima u sektoru gospodarskog ribolova na moru, akvakulture i prerade proizvoda ribarstva i akvakulture, kao bespovratna novčana sredstva u obliku kompenzacije za dodatne/povećane troškove do koji je došlo radi poremećaja tržišta uzrokovanog agresivnim ratom Rusije protiv Ukrajine i njegovim učincima na lanac opskrbe proizvodima ribarstva i akvakulture za razdoblje od 1. ožujka 2023. godine do 31. prosinca 2023. godine.

Zahtjev za dodjelu i isplatu potpore se popunjava u elektroničkom obliku te se potpisan i ovjeren od strane korisnika, kao i popratna dokumentacija, podnosi u tiskanom obliku preporučenom poštom ili osobno, zajedno s obveznom dokumentacijom, u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba čitko ispisati ime i adresu pošiljatelja i dostaviti je na adresu:

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva

Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

S naznakom:

„3. Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere IV.3. „Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture – kompenzacija“ – ne otvarati“.

Rok za podnošenje zahtjeva za dodjelu i isplatu potpore je 30 dana od objave Natječaja u „Narodnim novinama“, odnosno do 11. prosinca 2023. godine.

Ostale informacije možete pronaći ovdje.

Izvor: Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva