Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost LAGUR-a Tramuntana.

Novosti

Objavljen Pravilnik o provedbi mjere I.7 >>otkup ribolovnih prava<<

U Narodnim novinama broj 146/2023 objavljen je Pravilnik o provedbi mjere I.7 >>otkup ribolovnih prava<<.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u Narodnim novinama.

Predmet potpore je naknada za otkup prava obavljanja ribolova vlasniku ribarskog plovila na koje je izdano odobrenje za ribolov sljedećim ribolovnim alatima:

  1. obalne mreže potegače tipa »migavica« ili »girarica«, »oližnica« i »šabakun« za koje je izdano Odobrenje s rokom važenja do 26. listopada 2023. godine
  2. okružujuće mreže plivarice oližnica, ciplarica, igličara i palamidara za koje je izdano Odobrenje s rokom važenja do 26. listopada 2024. godine
  3. sjekirica za rezanje koralja temeljem Odobrenja za sakupljanje koralja s rokom važenja do 31. prosinca 2023. godine.

Za ostvarenje potpore u okviru ovoga Pravilnika, u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti:

  1. korisnik mora biti vlasnik ribarskog plovila na koje je izdano Odobrenje iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika
  2. na ribarsko plovilo izdana je važeća povlastica s upisanim ribolovnim alatom iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika koji je predmet potpore
  3. ribarsko plovilo mora biti u funkciji odnosno biti sposobno za plovidbu u skladu s Pomorskim zakonikom
  4. ribarsko plovilo mora biti upisano u Registar ribarske flote Republike Hrvatske
  5. predmet potpore ne smije biti financiran nikakvim drugim javnim doprinosima
  6. korisnik mora dati suglasnost za uvrštavanje u popis korisnika koji se objavljuje u skladu s člankom 49. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 2021/1060.

Izvor: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_12_146_2027.html