Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost LAGUR-a Tramuntana.

Novosti

Objavljeni su popis naziva riba i/ili drugih morskih organizama te popis osjetljivih vrsta

Sukladno članku 5. stavku 5. Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja i dostave podataka o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru („Narodne novine“ broj 114/2023) objavljuju se popisi naziva riba i/ili drugih morskih organizama i popis osjetljivih vrsta morskih sisavaca, hrskavičnjača, morskih ptica i morskih kornjača za koje se bilježi slučajni ulov i puštanje. Popis riba i/ili drugih morskih organizama je potrebno koristiti prilikom unosa podataka o ulovljenim, iskrcanim i odbačenim vrstama riba i/ili drugih morskih organizama za bilo koji način unosa i dostave podataka o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru, bilo da se radi o papirnatom, mobilnom ili elektronskom načinu dostave podataka. Popis osjetljivih vrsta je potrebno koristiti prilikom unosa ulova i puštanja osjetljive vrste.

Popis morskih organizama dostupan je ovdje, a popis osjetljivih vrsta ovdje.