Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost LAGUR-a Tramuntana.

Novosti

WWF Adria – Predfinanciranje i Tehnička pomoć

Obavještavamo zainteresirane da je WWF Adria na svojim web stranicama objavio poziv za prijavu na državne potpore prilikom kojeg nude tehničku pomoć u pisanju projekata i/ili financijsku podršku odnosno predfinanciranje.

Na stranicama WWF Adrie (https://www.wwfadria.org/hr/) možete pronaći sve relevantne informacije, pročitati o njihovoj inicijativi te preuzeti pojedine dokumente.

Ispunjeni obrazac za prijavu te ostalu potrebnu dokumentaciju možete poslati na mail adresu: poticaji@wwfadria.org, s naslovom „EMFAF POTICAJI“, najkasnije do 26.04.2024.

Izvor: https://www.wwfadria.org/hr/