Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost LAGUR-a Tramuntana.

Novosti

OBAVIJEST! STATUS PROVEDBE MJERE I.7. „OTKUP RIBOLOVNIH PRAVA“

Obavještavaju se korisnici da je u tijeku administrativna obrada Zahtjeva za potporu zaprimljenih u okviru Natječaja za dodjelu potpore u okviru mjere I. 7. „Otkup ribolovnih prava“ (NN 5/24). Po završetku administrativne obrade, korisnicima će biti izdana Rješenja o dodjeli sredstava odnosno Rješenja o odbijanju.

Korisnici koji zaprime Rješenje o dodjeli sredstava dužni su do podnošenja Zahtjeva za isplatu:

  • ribolovni(e) alat(e) koji je(su) predmet potpore fizički predati na trajno zbrinjavanje ili uništavanje

Prikupljanje i zbrinjavanje ribolovnih alata provest će se u organizaciji i na teret Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, te je korisnik dužan izvršiti predaju alata u terminu koji će biti unaprijed dogovoren i o kojem će korisnik biti obavješten (u protivnome korisnik sam snosi trošak predaje i zbrinjavanja alata). Postupak nabave predmetne usluge je u tijeku te će po okončanju predmetne nabave, korisnici biti obaviješteni o detaljima prikupljanja ribolovnih alata, uključujući način, lokaciju i vrijeme prikupljanja. Informacije i upute za korisnike će biti dostupne na internet stranicama Upravljačkog tijela, na sljedećoj poveznici: Mjera I.7. Otkup ribolovnih prava

  • podnijeti Upravi ribarstva Zahtjev za brisanje iz povlastice ribolovnog(ih) alata koji je(su) predmet potpore

Nakon izvršene fizičke predaje ribolovnog(ih) alata koji je(su) predmet potpore (kako je iznad navedeno), korisnik je dužan podnijeti nadležnoj ispostavi Uprave ribarstva Zahtjev za brisanje ribolovnog(ih) alata koji je(su) predmet potpore iz povlastice.  Na temelju podnesenog Zahtjeva, Uprava ribarstva trajno briše ribolovni(e) alat(e) koji je(su) predmet potpore iz povlastice, bez mogućnosti ponovnog upisa u istu ili drugu povlasticu.

Nakon provedenih gore opisanih radnji, točnije nakon izvršene fizičke predaje ribolovnog(ih) alata i podnošenja Zahtjeva za brisanje tih alata iz povlastice, korisnik podnosi Zahtjev za isplatu, i to najkasnije u roku od 45 dana od dana kada je Uprava ribarstva trajno izbrisala ribolovni(e) alat(e) koji je(su) predmet potpore iz povlastice.

VAŽNA NAPOMENA! S obzirom da je korisnik prije podnošenja Zahtjeva za isplatu dužan podnijeti Zahtjev za brisanje ribolovnih alata, navedeno znači da taj Zahtjev mora podnijeti vlasnik ribarskog plovila kojemu je odobrena potpora Rješenjem o dodjeli sredstava. Drugim riječima, da bi gore navedena obveza bila ispunjena, korisnik kojemu je izdano Rješenje o dodjeli sredstava mora biti vlasnik ribarskog plovila i prilikom podnošenja Zahtjeva za brisanje ribolovnog alata. U protivnom, ako korisnik kojemu je dodijeljena potpora proda plovilo i povlasticu prije podnošenja zahtjeva za brisanje alata, isti više neće biti vlasnik prava po povlastici niti će biti u mogućnosti ispuniti uvjet iz članka 6. Pravilnika (korisnik neće moći podnijeti Zahtjev za brisanje alata iz povlastice).

Nadalje, kako je korisnik ove mjere vlasnik ribarskog plovila, a ne ovlaštenik povlastice, ne postoji prepreka u smislu mjere I.7. za davanje plovila u najam, pod uvjetom da se ne mijenja vlasništvo u skladu sa pojašnjenjem iznad.

Izvor: https://euribarstvo.hr/novosti/obavijest-status-provedbe-mjere-i-7-otkup-ribolovnih-prava/