Category : Standard

Produljen rok za ispunjavanje ankete za novi Operativni program 2021. – 2027.

Obavještavaju se svi zainteresirani da je produljeno razdoblje u kojem je moguće ispuniti anketni upitnik, a sve u svrhu pripreme za izradu i provedbu novog Operativnog programa za razdoblje 2012. -2027. Anketni upitnik je moguće ispuniti i dostaviti do 15. studenog 2019. godine. Anketni upitnik i sve dodatne informacije možete pronaći ovdje.

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom

U “Narodnim novinama” br. 101/2019 objavljen je Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom. Izmjenama i dopunama ukupni ulov sitne plave ribe  ograničava se na 110 tona (do sad je bilo 100 tona) svih vrsta po plovilu koje obavlja ribolov okružujućom mrežom – srdelarom, tijekom svakog od razdoblja, kako slijedi: od 30. listopada u 12:00 sati do 30. studenog u 12:00 sati od 30. studenog u 12:00 sati […]

E-savjetovanje: Pravilnik o stručnom osposobljavanju za obavljanje gospodarskog ribolova

Obavještavamo sve zainteresirane kako je ovo otvoreno novo savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o stručnom osposobljavanju za obavljanje gospodarskog ribolova. Pravilnikom se propisuje program stručnog osposobljavanja za obavljanje djelatnosti gospodarskog ribolova, način izdavanja i sadržaj potvrde o stručnoj osposobljenosti za obavljanje gospodarskog ribolova. Tim Pravilnikom se u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva Vijeća (EU) 2017/159 od 19. prosinca 2016. o provedbi Konvencije o radu u ribolovu iz 2007. Međunarodne organizacije rada sklopljenog 21. svibnja 2012. između Općeg udruženja poljoprivrednih […]

OBAVIJEST! Novi sustav prve prodaje i vaganja odgođeni na 18. studenoga 2019.

Objava i stupanje na snagu Pravilnika o sadržaju i obliku prodajnog lista i sadržaju registra prvih kupaca te Pravilnika o postupku vaganja proizvoda ribarstva, evidencije vaganja te postupku i uvjetima odobravanja vaganja na ribarskim plovilima i u odobrenim objektima odgađa se na 18. studenoga 2019. Oba navedena Pravilnika trebala su stupiti na snagu 01. listopada 2019. godine, međutim zbog brojnih molbi korisnika sustava  kako bi im se omogućilo dodatno vrijeme za prilagodbu na novi sustav vaganja i prve prodaje, te […]

Objavljen Pravilnik za mjeru I.9. “Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti”

Obavještavaju se svi zainteresirani da je u “Narodnim  novinama”, broj 88/19 objavljen Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. “Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti” pridnenim povlačnim mrežama – koćama za rujan/listopad 2019. PREDMET POTPORE:  naknada ovlaštenicima povlastica i članovima posade ribarskog plovila za kojeg je ta povlastica izdana, a obuhvaća jednokratna namjenska bespovratna novčana sredstava za privremenu obustavu sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o donošenju Plana upravljanja pridnenim povlačnim mrežama – koćama i Pravilniku o prostornom […]

Započela registracija prvih kupaca

Obavještavamo sve zainteresirane da je u tijeku registracija prvih kupaca na Portalu gospodarskog ribarstva (PGR) na sljedećem linku: http://www.ribarstvo.hr/pgr/Login.aspx?ReturnUrl=%2fPGR. Registracija je obvezna za sve postojeće, i nove prve kupce, izuzev prvih kupaca registriranih nakon 01. siječnja 2018. godine koji su zaprimili Rješenja o registraciji prvih kupaca. Od 01. listopada 2019. Prodajni listovi će se moći popunjavati isključivo putem PGR-a, a isto vrijedi i za evidenciju vaganja. Sve informacije možete pogledati prijavom na PGR, tamo se nalaze Upute za registraciju, a […]

Pravilnik o sljedivosti plavoperajne tune i igluna – primjena od 01.01.2020.

Obavještavaju se svi zainteresirani da je u „Narodnim novinama“ 82/2019 objavljen Pravilnik o sljedivosti plavoperajne tune i igluna. Pravilnikom se propisuje način provedbe sustava sljedivosti za plavoperajnu tunu i  igluna, označavanje tune i igluna radi osiguranja sljedivosti, uvjeti za dokaz sljedivosti, način dostave i zaprimanja podataka o sljedivosti te način registracije korisnika u lancu prodaje. Pravilnik se primjenjuje na tunu uzgojenu u Republici Hrvatskoj koja se stavlja na tržište Republike Hrvatske. Korisnici sustava sljedivosti su: ovlaštenici povlastice za gospodarski ribolov […]

Obavijest!!! Ograničenje obavljanja gospodarskog ribolova za pridnenu povlačnu mrežu koću od 16. rujna 2019.

Obavještavaju se svi zainteresirani da je u „Narodnim novinama“ 82/2019 objavljen Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom u 2019. godini. Plovilima koja obavljaju ribolov pridnenom povlačnom mrežom – koćom zabranjen je ribolov u ribolovnim zonama C, D i E u razdoblju od 16. rujna 2019. godine u 00:00 sati do 15. listopada 2019. godine u 24:00 sata. Iznimno, u ribolovnoj zoni E, sljedeća područja su izuzeta od ograničenja: dio podzone […]

Objavljen natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere IV.3. „Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture“

PREDMET: aktivnosti stavljanja na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture s ciljem pronalaženja novih tržišta i poboljšanja uvjeta za stavljanje na tržište, promicanja kvalitete i dodane vrijednosti. PRIHVATLJIVI KORISNICI: subjekt u ribarstvu ili zajednički korisnik. PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI moraju doprinositi postizanju sljedećih ciljeva: nalaženje novih tržišta i poboljšanje uvjeta za stavljanje na tržište; promicanje kvalitete i dodane vrijednosti registracijom proizvoda i prilagodbom gospodarskih subjekata relevantnim zahtjevima za usklađenošću i certificiranjem; doprinošenje transparentnosti proizvodnje i tržišta te provođenje ispitivanja tržišta i studija o […]

E- savjetovanje: Nacrt prijedloga Zakona o izmjeni Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama

Obavještavamo sve zainteresirane da je otvoreno novo javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjeni Zakona i pomorskom dobru i morskim lukama. Izrada predmetnog Zakona potrebna je radi uspostave jedinstvenog pravnog poretka Republike Hrvatske, budući da je 18. srpnja 2019. godine stupio na snagu Zakon o sustavu državne uprave. Potrebno je uspostaviti koherentan normativni okvir, kojim se na logički dosljedan i cjelovit način uređuje sustav državne uprave. Potrebno je ukloniti postojeće nelogičnosti ustrojstva kako bi upravni sustav korisnicima dao preglednu […]

Ova stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Saznajte više

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close