Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost LAGUR-a Tramuntana.

Poziv na predstavljanje rada LAGUR-a Tramuntana, LRSR 21-27, te pred – sastanak za inicijativni odbor za osnivanje ribarske zadruge

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane na predstavljanje rada LAGUR-a Tramuntana, Lokalne razvojne strategije u ribarstvu LAGUR-a Tramuntana za razdoblje 2021. – 2027., te pred – sastanak za inicijativni odbor za osnivanje ribarske zadruge, a sukladno pozivu u prilogu. Predstavljanje i sastanak će se održati 02. ožujka 2024. (subota) u 10.00 sati, u Vijećnici Grada Raba, Trg Municipium Arba 2, Rab. Pozivamo vas da proslijedite Poziv svima onima za koje smatrate da bi ih to moglo zanimati. Radujemo se vašem dolasku.

Podnošenje Iskaza interesa za obavljanje ribolova okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom u kanalskim područjima

Obavještavamo sve ovlaštenike povlastica za ribolov okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom izdanih na plovila duljine veće od 12 m, a do 18 m preko svega, koji su zainteresirani za obavljanje ribolova u dijelovima Kanalskih područja definiranih u članku 7. stavku 2. (Prilozi od 6.-9.) Pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom  („Narodne novine“, br. 23/22, 123/22, 13/23) da je 10. ožujka krajnji rok do kojeg se može podnijeti Iskaz interesa prema obrascu iz Priloga 10. Pravilnika putem elektroničke pošte na adresu: morsko.ribarstvo@mps.hr i rmc@mps.hr.  Uprava ribarstva će elektroničkom poštom obavijestiti podnositelje o ishodu prihvaćanja ili odbijanja Iskaza interesa […]

Pravilnik o dopunama Pravilnika o izdavanju odobrenja za obavljanje gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom

U Narodnim novinama (NN 9/2024) od dana 24.01.2024. godine objavljen je Pravilnik o dopunama Pravilnika o izdavanju odobrenja za obavljanje gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom. Članak 1. U Pravilniku o izdavanju Odobrenja za obavljanje gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom (»Narodne novine« broj 69/22) iza članka 5. dodaje se članak 5.a koji glasi: »Članak 5.a Vlasnicima plovila na koja je temeljem članaka 4. i 5. ovoga Pravilnika, uzimajući u obzir i članak 8. ovoga Pravilnika izdano važeće Odobrenje s rokom važenja do 1. ožujka 2024. godine, na njihov zahtjev izdat će se novo […]

Pravilnik o dopunama Pravilnika o izdavanju odobrenja za obavljanje gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom

U Narodnim novinama (NN 9/2024) od 24.01.2024. godine objavljen je Pravilnik o dopunama Pravilnika o izdavanju odobrenja za obavljanje gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom. Članak 1. U Pravilniku o izdavanju Odobrenja za obavljanje gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom (»Narodne novine« broj 69/22) iza članka 5. dodaje se članak 5.a koji glasi: »Članak 5.a Vlasnicima plovila na koja je temeljem članaka 4. i 5. ovoga Pravilnika, uzimajući u obzir i članak 8. ovoga Pravilnika izdano važeće Odobrenje s rokom važenja do 1. ožujka 2024. godine, na njihov zahtjev izdat će se novo Odobrenje […]

VAŽNA OBAVIJEST! Izmjena obvezne dokumentacije za potporu za mjeru I.7. “Otkup ribolovnih prava”

Obavještavaju se zainteresirani da je objavljena izmjena Popisa obvezne dokumentacije koja se podnosi uz Zahtjev za potporu za Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.7. „Otkup ribolovnih prava“ („Narodne novine“, br. 5/24). Izmjena Popisa dokumentacije odnosi se na točku 4. Popisa, pri čemu je inicijalno propisani dokument „Upisni list“ zamijenjen s dokumentom „Izvadak iz Upisnika brodova“. Svi ostali podaci u okviru te točke ostaju isti, odnosno dokument ne smije biti stariji od 30 dana od dana podnošenja Zahtjeva za potporu te se dostavlja i za brodove i brodice. Izmijenjeni Popis dokumentacije može se pronaći ovdje. Više informacija na: https://euribarstvo.hr/novosti/vazna-obavijest-izmjena-obvezne-dokumentacije-za-potporu-za-mjeru-i-7-otkup-ribolovnih-prava/

Pravilnik o provedbi mjere I.9 »Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti« okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama za siječanj/veljaču 2024. godine 

U Narodnim novinama broj 5/2024 objavljen je Pravilnik o provedbi mjere I.9 »Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti« okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama za siječanj/veljaču 2024. godine koji propisuje dodjelu potpore za obustavu ribolova plivaricom srdelarom u razdoblju od 17. siječnja 2024. godine u 00:00 sati do 15. veljače 2024. godine u 24:00 u trajanju od 30 dana na području cijelog ribolovnog mora Republike Hrvatske. Osnovni uvjeti su, kao i do sad, minimalna ribolovna aktivnost od ukupno 120 ribolovnih dana ostvarenih tijekom zadnje dvije kalendarske godine koje prethode godini podnošenja Zahtjeva za potporu i najmanje 51 posto ribolovne aktivnosti ostvarene u dijelu plivaričarskog ribolova […]

OBAVIJEST! Objavljen je natječaj za dodjelu potpore u okviru Mjere I.7. „Otkup ribolovnih prava“

Obavještavaju se svi zainteresirani da je u „Narodnim novinama“, broj 5/24, objavljen natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.7. „Otkup ribolovnih prava“. Predmet ovoga natječaja je otkup prava obavljanja ribolova sukladno Pravilniku o provedbi mjere I.7. „Otkup ribolovnih prava“ („Narodne novine“ broj 146/23), a potpora se dodjeljuje vlasnicima ribarskih plovila na koje je izdano Odobrenje za ribolov sljedećim ribolovnim alatima: Zahtjev za potporu i propisana obvezna dokumentacija koju je korisnik dužan dostaviti podnosi se u tiskanom obliku, preporučenom poštom ili osobno, u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba čitko ispisati ime i adresu pošiljatelja i dostavlja na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva, Ulica […]

OBAVIJEST! Objavljeni su natječaji za dodjelu potpore u okviru mjera II.2. “Produktivna ulaganja u akvakulturu” i IV.4. “Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture”

Obavještavaju se svi zainteresirani da su u „Narodnim novinama“, broj 153/23, objavljeni natječaji za dodjelu potpore u okviru dvije (2) mjere: Predmet potpore u okviru ovog natječaja su ulaganja u akvakulturu i proizvode akvakulture s ciljem promicanja održivih aktivnosti akvakulture, osobito jačanja konkurentnosti akvakulturne proizvodnje, uz istodobno osiguravanje dugoročne okolišne održivosti aktivnosti, sukladno Pravilniku o provedbi mjere II.2. „Produktivna ulaganja u akvakulturu“ („Narodne novine“, broj 134/23) Predmet potpore u okviru ovog natječaja su ulaganja u preradu proizvoda ribarstva i akvakulture, sukladno Pravilniku o provedbi mjere IV.4. „Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture“ („Narodne novine“, broj 134/23). Provedba potpore na temelju oba natječaja provodi se putem […]

Objavljeni su popis naziva riba i/ili drugih morskih organizama te popis osjetljivih vrsta

Sukladno članku 5. stavku 5. Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja i dostave podataka o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru („Narodne novine“ broj 114/2023) objavljuju se popisi naziva riba i/ili drugih morskih organizama i popis osjetljivih vrsta morskih sisavaca, hrskavičnjača, morskih ptica i morskih kornjača za koje se bilježi slučajni ulov i puštanje. Popis riba i/ili drugih morskih organizama je potrebno koristiti prilikom unosa podataka o ulovljenim, iskrcanim i odbačenim vrstama riba i/ili drugih morskih organizama za bilo koji način unosa i dostave podataka o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru, bilo da se radi o papirnatom, mobilnom […]

PRAVILNIK O PROVEDBI MJERE IV.3. »STAVLJANJE NA TRŽIŠTE PROIZVODA RIBARSTVA I AKVAKULTURE«

U Narodnim novinama (NN 150/2023) dana 15.12.2023. objavljen je Pravilnik o provedbi mjere IV.3. „Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture“. Ovim se Pravilnikom utvrđuje provedba dodjele potpore u okviru mjere IV.3. »Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture« u okviru Prioriteta 2. Europske unije »Poticanje održivih aktivnosti akvakulture te prerada i stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture čime se doprinosi sigurnosti opskrbe hranom u Uniji« u okviru provedbe Programa za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021. – 2027. Predmet i namjena potpore Članak 3. (1) Predmet potpore su aktivnosti vezane za stavljanje na tržište proizvoda […]