Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost LAGUR-a Tramuntana.

OBAVIJEST! STATUS PROVEDBE MJERE I.7. „OTKUP RIBOLOVNIH PRAVA“

Obavještavaju se korisnici da je u tijeku administrativna obrada Zahtjeva za potporu zaprimljenih u okviru Natječaja za dodjelu potpore u okviru mjere I. 7. „Otkup ribolovnih prava“ (NN 5/24). Po završetku administrativne obrade, korisnicima će biti izdana Rješenja o dodjeli sredstava odnosno Rješenja o odbijanju. Korisnici koji zaprime Rješenje o dodjeli sredstava dužni su do podnošenja Zahtjeva za isplatu: Prikupljanje i zbrinjavanje ribolovnih alata provest će se u organizaciji i na teret Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, te je korisnik dužan izvršiti predaju alata u terminu koji će biti unaprijed dogovoren i o kojem će korisnik biti obavješten (u protivnome […]

VAŽNO! UPUTE ZA KORISNIKE MJERE I.10. „TRAJNI PRESTANAK RIBOLOVNIH AKTIVNOSTI“

Obavještavaju se korisnici da je administrativna obrada zahtjeva za potporu u okviru mjere I.10. „Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti“ okončana te da su korisnicima izdana Rješenja o dodjeli sredstava odnosno Rješenja o odbijanju. Donošenjem Rješenja više nisu dozvoljene izmjene u povlastici izdanoj za ribarsko plovilo koje je predmet potpore odnosno nije dozvoljen prijenos povlastice na drugo plovilo istog vlasnika ili na drugog vlasnika niti prijenos pojedinih ribolovnih alata u drugu povlasticu korisnika i/ili u povlasticu druge osobe. Korisnici kojima je izdano Rješenje o dodjeli sredstava trebaju postupati u skladu sa Pravilnikom o provedbi mjere I.10. „Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti“. Više informacija na: https://euribarstvo.hr/novosti/vazno-upute-za-korisnike-mjere-i-10-trajni-prestanak-ribolovnih-aktivnosti/

OBAVIJEST! Odobreno brodogradilište/rezalište NAUTA LAMJANA d.o.o. za uništavanje ribarskih plovila

Obavještavaju se korisnici mjere I.10. „Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti“ da je  odobreno još jedno brodogradilište/rezalište za obavljanje uništavanja ribarskih plovila. Ishođenu potvrdu o podobnosti za uništavanje ribarskih plovila je ishodio subjekt NAUTA LAMJANA d.o.o., postrojenje Kali, a detaljni podaci o odobrenju (uključujući i podatke o plovilima za koja se može provoditi uništavanje) se mogu pronaći u Popisu odobrenih brodogradilišta/rezališta koji je dostupan ovdje. Popis odobrenih rezališta će se ažurirati prema ishođenim odobrenjima te se promjene mogu pratiti na gore navedenoj poveznici. Izvor: https://euribarstvo.hr/novosti/obavijest-odobreno-brodogradiliste-rezaliste-nauta-lamjana-d-o-o-za-unistavanje-ribarskih-plovila/

OBAVIJEST! Uništavanje ribarskih plovila – odobreno još jedno brodogradilište/rezalište (Uljanik, Pula)

Obavještavaju se korisnici mjere I.10. „Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti“ da je na dan 22. svibnja 2024. godine odobreno još jedno brodogradilište/rezalište za obavljanje uništavanja ribarskih plovila. Ishođenu potvrdu o podobnosti za uništavanje ribarskih plovila je ishodio subjekt ULJANIK BRODOGRADNJA 1856 d.o.o., postrojenje Pula, a detaljni podaci o odobrenju (uključujući i podatke o plovilima za koja se može provoditi uništavanje) se mogu pronaći u Popisu odobrenih brodogradilišta/rezališta koji je dostupan ovdje. Popis odobrenih rezališta će se ažurirati prema ishođenim odobrenjima te se promjene mogu pratiti na gore navedenoj poveznici. Izvor: https://euribarstvo.hr/novosti/obavijest-unistavanje-ribarskih-plovila-odobreno-jos-jedno-brodogradiliste-rezaliste-uljanik-pula/

Pravilnik o provedbi mjere I.9 » Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti« okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama za travanj/svibanj 2024. godine

Predmet potpore Članak 3. (1) Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti (u daljnjem tekstu: privremena obustava) provodi se u segmentu ribolova okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama (u daljnjem tekstu: plivaričarski ribolov). (2) Predmet potpore je naknada ovlaštenicima povlastica za ribarsko plovilo i članove posade ribarskog plovila za kojeg je ta povlastica izdana, a obuhvaća jednokratna bespovratna novčana sredstava za privremenu obustavu sukladno Preporuci Opće komisije za ribarstvo Sredozemlja GFCM/44/2021/20 o višegodišnjem planu upravljanja za održivo iskorištavanje stokova male plave ribe u Jadranskom moru (zemljopisna potpodručja 17 i 18) i Pravilniku o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – […]

OBAVIJEST!!! Mjera IV.3. „Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture“ – podnošenje zahtjeva za potporu u sustavu FISHNET

Obavještavaju se zainteresirani korisnici da je u sustavu FISHNET aktivirana mogućnost popunjavanja i podnošenja Zahtjeva za potporu u okviru Natječaja za dodjelu potpore u okviru mjere IV.3. „Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture“ („Narodne novine“, broj 27/24). Sustavu FISHNET se pristupa putem sljedeće poveznice: https://eupotpore.ribarstvo.hr/W4/EFPRA#/, a detaljne upute za pristup i korištenje se mogu pronaći u Korisničkom priručniku za pristup i korištenje sustava FISHNET koji je dostupan ovdje. Više informacija na: https://euribarstvo.hr/novosti/obavijest-mjera-iv-3-stavljanje-na-trziste-proizvoda-ribarstva-i-akvakulture-podnosenje-zahtjeva-za-potporu-u-sustavu-fishnet/

VAŽNA OBAVIJEST!!! PRIVREMENA OBUSTAVA – PLIVARIČARSKI RIBOLOV TRAVANJ/SVIBANJ 2024.

Obavještavaju se zainteresirani da će u razdoblju od 26. travnja 2024. godine u 00:00 sati do 25. svibnja 2024. godine u 24:00 sati biti proglašena privremena obustava okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama na području cijelog ribolovnog mora Republike Hrvatske. Za navedeno razdoblje postoji mogućnost financiranja u okviru Programa za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021.-2027. godine. Svi koji su zainteresirani i planiraju zatražiti potporu, dužni su podnijeti Zahtjev za potporu isključivo elektronički, putem informacijskog sustava FISHNET. Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu traje od 26. travnja do 25. svibnja 2024. godine. Poveznica na informacijski sustav FISHNET je: https://eupotpore.ribarstvo.hr/W4/EFPRA#/ Upute za korištenje sustava možete pronaći ovdje. […]

OBAVIJEST! Uništavanje ribarskih plovila – odobreno prvo brodogradilište/rezalište

Obavještavaju se korisnici mjere I.10. „Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti“ da je na dan 22. travnja 2024. godine odobreno prvo brodogradilište/rezalište za obavljanje uništavanja ribarskih plovila. Ishođenu potvrdu o podobnosti za uništavanje ribarskih plovila trenutno ima subjekt NUIĆ NAUTIKA d.o.o., postrojenje Kaštel Štafilić, a detaljni podaci o odobrenju (uključujući i podatke o plovilima za koja se može provoditi uništavanje) se mogu pronaći u Popisu odobrenih brodogradilišta/rezališta koji je dostupan ovdje. Popis odobrenih rezališta će se ažurirati prema ishođenim odobrenjima te se promjene mogu pratiti na gore navedenoj poveznici. Više informacija na: https://euribarstvo.hr/novosti/obavijest-unistavanje-ribarskih-plovila-odobreno-prvo-brodogradiliste-rezaliste/

Obavijest! Otvoreno je savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi državne potpore male vrijednosti u ribarstvu i akvakulturi

Otvoreno je Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi državne potpore male vrijednosti u ribarstvu i akvakulturi. Savjetovanje je otvoreno do: 28.04.2024. Opis savjetovanja: Ovim se Pravilnikom propisuje provedba dodjele državne potpore male vrijednosti u ribarstvu i akvakulturi u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 717/2014 оd 27. lipnja 2014 o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore u sektoru ribarstva i akvakulture (SL L 190, 24.6.2014.) (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EU) br. 717/2014). Predmet potpore je dodjela državne potpore male vrijednosti poduzetnicima koji se bave primarnom proizvodnjom proizvoda ribarstva i akvakulture u […]

WWF Adria – Predfinanciranje i Tehnička pomoć

Obavještavamo zainteresirane da je WWF Adria na svojim web stranicama objavio poziv za prijavu na državne potpore prilikom kojeg nude tehničku pomoć u pisanju projekata i/ili financijsku podršku odnosno predfinanciranje. Na stranicama WWF Adrie (https://www.wwfadria.org/hr/) možete pronaći sve relevantne informacije, pročitati o njihovoj inicijativi te preuzeti pojedine dokumente. Ispunjeni obrazac za prijavu te ostalu potrebnu dokumentaciju možete poslati na mail adresu: poticaji@wwfadria.org, s naslovom „EMFAF POTICAJI“, najkasnije do 26.04.2024. Izvor: https://www.wwfadria.org/hr/