Category : Uncategorized

NOVO e – savjetovanje u okviru mjere IV.3. „Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture”

Obavještavaju se zainteresirani korisnici da je Ministarstvo poljoprivrede otvorilo novo e – savjetovanje na temu Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.3. „Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture“ Pravilnikom se utvrđuju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore u okviru provedbe mjere IV.3. „Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture“ u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020. Predmet potpore su: aktivnosti vezane za stavljanje na tržište proizvoda […]

Obavijest! COVID kriza u ribarstvu – anketni upitnik

Obavještavaju se zainteresirani korisnici da Ministarstvo poljoprivrede – Uprava ribarstva u okviru prikupljanja društveno-gospodarskih podataka u ribarskoj floti za 2019. godinu provodi kratko istraživanje o utjecajima COVID krize na poslovanje u ribarstvu. Anketni upitnik namijenjen je: vlasnicima plovila i  ovlaštenicima povlastice za gospodarski ribolov Prikupljeni podaci su povjerljivi i koriste se isključivo u agregiranom obliku za analitičke svrhe na razini segmenta flote. Rezultati istraživanja bit će objavljeni na internetskoj stranici po završetku prikupljanja društveno-gospodarskih podataka u ribarskoj floti za 2019. godinu. […]

OBAVIJEST – Produljenje zabrane sakupljanja školjkaša, puževa, spužava i bodljikaša u Paškom zaljevu

Obavještavaju se zainteresirani korisnici da se na period od šest mjeseci produljuje zabrana sakupljanja: školjkaša (Bivalvia), puževa (Gastropoda), spužava (Spongia) i bodljikaša (Echinodermata)   u akvatoriju Paškog zaljeva. Navedena Odluka objavljena je u Narodnim novinama br. 111/2020 od 14. listopada:   https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2020_10_111_2194.html, a primjenjuje se od 16. listopada 2020. do 15. travnja 2021. godine. Izvor: https://ribarstvo.mps.hr/default.aspx?id=5146  

OBAVIJEST – Prikupljanje društveno-gospodarskih podataka u ribarskoj floti za 2019. godinu

U Narodnim novinama broj 79/2020 objavljen je Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu dostave društveno-gospodarskih podataka u ribarstvu. Predmetni propis uključuje odredbe o dostavi društveno-gospodarskih podataka u ribarstvu. Sukladno članku 4., stavku 1. Pravilnika, dostava društveno-gospodarskih podataka u ribarstvu obvezna je za sudionike u gospodarskom ribolovu, akvakulturi i preradi ribe.   Ispunjeni obrazac za ribarsku flotu u 2019. godini potrebno je dostaviti Ministarstvu poljoprivrede, Upravi ribarstva, do 1. prosinca 2020. na jednu od sljedećih adresa:   a)    elektronička pošta: ekop@mps.hr ili b)    poštanska adresa: […]

Obavijest! Objavljen Natječaj za dodjelu potpore u okviru Mjere I.6. „Diversifikacija i novi oblici prihoda“

Obavještavaju se zainteresirani korisnici da je u „Narodnim novinama“, broj 111/20 objavljen novi Natječaj za dodjelu potpore u okviru Mjere I.6. „Diversifikacija i novi oblici prihoda“. Predmet potpore su: ulaganja/aktivnosti u razvoj komplementarnih djelatnosti ribara, uključujući udičarski odnosno ribolovni turizam, restorane, okolišne usluge u području ribolova, obrazovne aktivnosti o ribolovu i druge komplementarne djelatnosti koje se moraju odnositi na ribarevu osnovnu poslovnu djelatnost ribolova. Korisnici potpore u okviru ove mjere su: ovlaštenici povlastice za gospodarski ribolov na moru i na […]

Kompenzacija za akvakulturu i preradu (COVID-19) – Prijave za dodjelu potpore

Obavještavaju se zainteresirani korisnici da su u „Narodnim novinama“ broj 108/20 objavljeni Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.11. „Zaštita javnog zdravlja – COVID-19“ te Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.4. „Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture – COVID-19“. Mjere se provode u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo RH za 2014.-2020. godine, a podrazumijevaju dodjelu potpore za uzgajivače u akvakulturi te za prerađivače za smanjenje vrijednosti prodaje i/ili smanjenje radnog kapitala/povećanje poslovnih troškova uslijed pandemije […]

OBAVIJEST – Podnošenje zahtjeva za novi autorizacijski ciklus za koću i plivaricu

Ministarstvo poljoprivrede je u  „Narodnim novinama“ br. 107/2020 od 2. listopada objavilo dva Pravilnika: Pravilnik o izdavanju Odobrenja za obavljanje gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom i Pravilnik o izdavanju Odobrenja za obavljanje gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom, oba s rokom važenja do 30. lipnja 2022. godine. Navedeni Pravilnici omogućavaju svim vlasnicima plovila koja posjeduju predmetna Odobrenja u ovoj godini da bez obzira na ribolovnu aktivnost ostvarenu u proteklom razdoblju, ostvaruju pravo na […]

Objava rezultata odabira projekata za mjeru 2.A.1. „Razvoj turističkih sadržaja povezanih s tradicijom ribarskog kraja”

Sukladno točki 12.7. FLAG natječaja za dodjelu potpore u okviru Mjere 2.A.1. „Razvoj turističkih sadržaja povezanih s tradicijom ribarskog kraja”, nakon završetka postupka odabira projekata na razini FLAG-a, te donesenih Odluka o odabiru projekata sa utvrđenim iznosom i intenzitetom potpore od strane Skupštine LAGUR-a Tramuntana, objavljuju se rezultati odabira projekata. Skupština Lokalne akcijske grupe u ribarstvu Tramuntana je na sjednici održanoj 18. rujna 2020. godine donijela Odluke o odabiru projekata pristiglih na 1. FLAG natječaj za dodjelu potpore u okviru […]

VAŽNO!!! Izmjene trenutno objavljenih FLAG natječaja

Dana 30.09.2020. godine LAGUR Tramuntana usvojio je izmjene trenutno objavljenih FLAG natječaja. Prva izmjena 4. FLAG natječaja za dodjelu potpore za provedbu operacija za Mjeru 1.A.1. Povećanje vrijednosti tradicionalnim lokalnim proizvodima ribarstva i akvakulture odnosi se na: – izmjenu teksta FLAG natječaja u dijelu produljenja krajnjeg roka za podnošenje prijave projekta. Krajnji rok za podnošenje prijave projekta je 15. listopada 2020. godine. Ispravna verzija dokumenta ima oznaku „verzija: 2.1.“ Ostali dijelovi predmetnog FLAG natječaja s pripadajućim prilozima i obrascima za […]

OBAVIJEST – o objavi dva nova natječaja u okviru Mjere l.8. „Zaštita zdravlja i sigurnost“ i Mjere l.20. „Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena“

Obavještavaju se zainteresirani korisnici da su u „Narodnim novinama“ (103/20) objavljena dva nova natječaja: Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.8. „Zaštita zdravlja i sigurnost“ Predmet potpore su ulaganja u ribarska plovila s ciljem poboljšanja sigurnosnih, zdravstvenih, higijenskih i radnih uvjeta. Za Natječaj je na raspolaganju ukupno 7.625.000,00 eura, od čega 5.718.750,00 eura iz proračuna Europske unije, a 1.906.250,00 eura iz nacionalnog proračuna Republike Hrvatske. Najviši iznos potpore po ribarskom plovilu iznosi 400.000,00 kuna. Rok za podnošenje zahtjeva za potporu […]

Ova stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Saznajte više

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close