INFO

O LAGUR-u Tramuntana

Lokalne akcijske grupe u ribarstvu / LAGUR (eng. Fisheries local action group / FLAG) čine partnerstvo predstavnika javnog, gospodarskog i civilnog sektora određenog ribarstvenog i akvakulturnog područja te ima pravni oblik udruge. Osnovane su temeljem CLLD pristupa. CLLD pristup (eng. Community Led Local Development) je mehanizam za uključivanje partnera na lokalnoj razini, uključujući i predstavnike civilnog društva i lokalne gospodarske dionike, u izradu i provedbu integrirane lokalne strategije koja pomaže njihovom području u prijelazu k održivoj budućnosti. 

Važan segment ovog partnerstva čine predstavnici sektora ribarstva čija je uključenost u lokalne inicijative od velike važnosti i kao takva uvjetovana je za funkcioniranje svakog LAGUR-a. 

LAGUR-i su definirani kao nositelji CLLD pristupa (putem provedbe svojih Lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu). 

Područje LAGUR-a TRAMUNTANA ribarstveno je područje koje obuhvaća pet (5) jedinica lokalne samouprave (JLS): gradove Novalju, Rab i Senj te općine Karlobag i Lopar. Jedinice lokalne samouprave teritorijalno su smještene unutar dviju županija: Ličko-senjske (Karlobag, Novalja i Senj) i Primorsko-goranske županije (Lopar i Rab). Dvije jedinice lokalne samouprave su priobalne (Karlobag i Senj), a tri otočne (Lopar, Novalja i Rab). LAGUR TRAMUNTANA osnovan je 14. prosinca 2016. Područje LAGUR-a karakteriziraju zajedničke geografske i prirodne značajke, kulturni identitet i tradicijske vrijednosti te povezano gospodarstvo. Prostorni obuhvat LAGUR-a TRAMUNTANA je 1.160,39 km2. Na tom području živi 21.090 stanovnika (gustoća naseljenosti – 36.99 st/km2). Na području LAGUR-a TRAMUNTANA registrirano je 18 iskrcajnih mjesta, od kojih je najznačajnije iskrcajno mjesto Novalja sa 2.316 tona ribe (2016.). Na području LAGUR-a registrirano je 814 ribarskih brodova i brodica u gospodarskom ribolovu. Najzastupljenije vrste u ulovu su glavonošci (hobotnica, muzgavac, sipa i lignja), bijela riba (oslić, pišmolj i trlja blatarica) te rakovi (škamp). 

AKTIVNOSTI LAGUR-a:

  • Akcije osposobljavanja za lokalne dionike kroz edukacije, razmjenu iskustva i upoznavanje s primjerima dobre prakse 
  • Animacija i informiranje lokalnog stanovništva o važnosti održivog razvoja 
  • Informiranje stanovništva o mogućnostima sufinanciranja poslovnih poduhvata vezanih za ribarstvo iz Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo RH 2014. – 2020., ali i ostali nacionalnih i EU izvora 
  • Priprema i provedba Lokalne razvojne strategije u ribarstvu 

Brošura LAGUR Tramuntana

LAGUR Tramuntana american

Ova stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Saznajte više

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close