Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost LAGUR-a Tramuntana.

Kontakt

LOKALNA AKCIJSKA GRUPA U RIBARSTVU TRAMUNTANA
LAGUR Tramuntana
Trg dr. Franje Tuđmana 2
53288 Karlobag
lagur.tramuntana@gmail.com