Mjera 2.B.1. Ulaganje u održivi razvoj ribarstvenog područja

Objava rezultata odabira projekata za Mjeru 2.B.1. Ulaganje u održivi razvoj ribarstvenog područja

Sukladno točki 12.7. FLAG natječaja za dodjelu potpore u okviru Mjere 2.B.1. „Ulaganje u održivi razvoj ribarstvenog područja” nakon završetka postupka odabira projekata na razini FLAGA, te donesenih Odluka o odabiru projekata sa utvrđenim iznosom i intenzitetom potpore od strane Upravnog odbora LAGUR-a Tramuntana,  objavljuju se rezultati odabira projekata.

Upravni odbor Lokalne akcijske grupe u ribarstvu Tramuntana je na sjednici održanoj 04. prosinca 2020. godine donio Odluke o odabiru projekata pristiglih na 3. FLAG natječaj za provedbu Mjere 2.B.1. „Ulaganje u održivi razvoj ribarstvenog područja”.

Na natječaj je pristiglo ukupno 3 projektne prijave, a nakon pozitivnog rezultata u postupcima administrativne kontrole i ocjenjivanja projekata donesene su Odluke o odabiru projekata za 3 projekta.

Odobreni projekti mogu se pogledati ovdje. 

__________________________________________________________________________________________________

Z A T V O R E N 

Dana 17.07.2020. godine LAGUR Tramuntana (u daljnjem tekstu FLAG) objavljuje 3. FLAG natječaj iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu LAGUR-a Tramuntana za razdoblje 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu LRSR) za Mjeru 2.B.1. “Ulaganje u održivi razvoj ribarstvenog područja ”.

Predmet FLAG natječaj je dodjela javne potpore za provedbu aktivnosti u okviru odobrene Mjere 2.B.1. Ulaganje u održivi razvoj ribarstvenog područja (u daljnjem tekstu „Mjera 2.B.1.“) s ciljem održavanja promotivnih aktivnosti sa svrhom jačanja i iskorištavanja prednosti koje se odnose na okoliš u ribarstvenim i akvakulturnim područjima, uključujući i operacije za ublažavanje klimatskih promjena za vrijeme provedbe LRSR za nositelje projekata koji imaju sjedište/prebivalište unutar ribarstvenog područja FLAG-a.

Mjera 2.B.1. odnosi se na promoviranje održivog korištenja resursa prilikom gospodarskog razvoja ribarstvenog područja. Sredstva su namijenjena za sufinanciranje planiranja, organiziranja i provedbe različitih aktivnosti povezanih s promocijom održivog razvoja ribarstvenih i akvakulturnih područja, poput ekoloških akcija (čišćenja podmorja), edukacija, sajmova, koncerata i drugih javnih događaja organiziranih od strane lokalnog javnog i civilnog sektora. Detaljniji popis aktivnosti je naveden u okviru točke 4. FLAG natječaja.

Rok za podnošenje prijava teče od 17.08.2020. godine do 30.09.2020. godine.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za sufinanciranje operacija u okviru ovog FLAG natječaja iznosi 58.000,00 € u protuvrijednosti u HRK.

Prihvatljivi korisnici:

  1. Jedinice lokalne samouprave
  2. Koncesionar
  3. Turističke zajednice
  4. Udruge

Predstavljanje FLAG natječaja  – PowerPoint prezentacija_1

Pravila i upute za nabavu  – PowerPoint prezentacija_2

Natječajna dokumentacija:

Tekst FLAG natječaja

Prilozi:

Prilog I Kriteriji odabira za Mjeru 2.B.1.

Prilog II Popis dokumentacije za prijavu projekta

Prilog III Popis dokumentacije uz Zahtjev za isplatu

Obrasci:

Obrazac 1. Prijavni obrazac

Obrazac 2. Poslovni plan i lista troškova

Obrazac 3. Razvrstavanje poduzetnika s obzirom na veličinu

Obrazac 4. Sažetak prikupljenih ponuda

Obrazac 5.A. Zahtjev za isplatu

Obrazac 5.B. Zahtjev za isplatu Izjava i izdacima

Obrazac 6. Zaposlenici

Obrazac 7. Izjava nositelja o nemogućnosti odbitka pretporeza

Obrazac 8. Izvještaj o napretku

Dokumentacija preuzeta sa stranica Uprave ribarstva:

Dokumentacija u nastavku je informativnog karaktera. Kod ispunjavanja obrazaca u nastavku te korištenje priručnika i uputa, molimo korisnike da koriste važeću dokumentaciju koja je objavljena na web stranicama Uprave ribarstva www.euribarstvo.hr

Pravila i upute za nositelje projekata za provedbu nabave u okviru provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu (travanj 2019)

Izjava o nepostojanju sukoba interesa

Izjava o ne postojanju vlasničke povezanosti između ponuditelja u istom ulaganju

Zahtjev za odobrenje promjena u operacijama u okviru provedbe LRSR

Obvezna dokumentacija uz Zahtjev za odobrenje promjena u operacijama u okviru provedbe LRSR

Upute za čuvanje dokumentacije u okviru OP za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014. – 2020.

Priručnik za korisnike Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo 2014-2020 o provedbi kontrole na terenu i obvezama korisnika

Obrazac Zahtjeva za kontrolu na terenu u ranijoj fazi

Uputa korisnicima za popunjavanje obrasca Zahtjeva za kontrolu na terenu u ranijoj fazi

Pravila i upute za provedbu mjera informiranja i promidžbe u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020.

Vizualni identitet i knjiga grafičkih standarda dostupni su na https://euribarstvo.hr/propisi-smjernice/

Uputa o načinu dostave akata prema LAGUR-u i nositeljima projekata

 

Ova stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Saznajte više

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close