Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost LAGUR-a Tramuntana.

O Lagur-u Tramuntana

Lokalne akcijske grupe u ribarstvu / LAGUR (eng. Fisheries local action group / FLAG) čine partnerstvo predstavnika javnog, gospodarskog i civilnog sektora određenog ribarstvenog i akvakulturnog područja te ima pravni oblik udruge. Osnovane su temeljem CLLD pristupa. CLLD pristup (eng. Community Led Local Development) je mehanizam za uključivanje partnera na lokalnoj razini, uključujući i predstavnike civilnog društva i lokalne gospodarske dionike, u izradu i provedbu integrirane lokalne strategije koja pomaže njihovom području u prijelazu k održivoj budućnosti. 

Važan segment ovog partnerstva čine predstavnici sektora ribarstva čija je uključenost u lokalne inicijative od velike važnosti i kao takva uvjetovana je za funkcioniranje svakog LAGUR-a. 

LAGUR-i su definirani kao nositelji CLLD pristupa (putem provedbe svojih Lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu). 

Područje LAGUR-a TRAMUNTANA ribarstveno je područje koje obuhvaća pet jedinica lokalne samouprave (JLS): gradove Novalju, Rab i Senj te općine Karlobag i Lopar. Jedinice lokalne samouprave teritorijalno su smještene unutar dviju županija: Ličko-senjske (Karlobag, Novalja i Senj) i Primorsko-goranske županije (Lopar i Rab).

Dvije jedinice lokalne samouprave su priobalne (Karlobag i Senj), a tri otočne (Lopar, Novalja i Rab).

LAGUR TRAMUNTANA osnovan je 14. prosinca 2016. Područje LAGUR-a karakteriziraju zajedničke geografske i prirodne značajke, kulturni identitet i tradicijske vrijednosti te povezano gospodarstvo. Prostorni obuhvat LAGUR-a TRAMUNTANA je 1.160,39 km². Na tom području živi 18.701 stanovnika (gustoća naseljenosti – 32.02 st/km²). Na području LAGUR-a TRAMUNTANA registrirano je  12 iskrcajnih mjesta, od kojih je najznačajnije iskrcajno mjesto Novalja sa 1.903 tona ribe (2022.). Na području LAGUR-a registrirano je 268 ribarskih brodova i brodica u gospodarskom ribolovu. Najzastupljenije vrste u ulovu su mala plava riba, glavonošci (hobotnica, muzgavac, sipa i lignja), bijela riba (oslić, pišmolj i trlja blatarica) te rakovi (škamp). 

Aktivnosti

  • Akcije osposobljavanja za lokalne dionike kroz edukacije, razmjenu iskustva i upoznavanje s primjerima dobre prakse
  • Animacija i informiranje lokalnog stanovništva o važnosti održivog razvoja
  • Informiranje stanovništva o mogućnostima sufinanciranja poslovnih poduhvata vezanih za ribarstvo iz Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo RH 2014. – 2020., Programa za ribarstvo i akvakulturu RH za razdoblje 2021. – 2027., ali i ostalih nacionalnih i EU izvora
  • Priprema i provedba Lokalne razvojne strategije u ribarstvu

Mapa područja

Grad Senj

Grad Senj najveća je urbana aglomeracija na hrvatskoj obali između Rijeke i Zadra. Područje grada obuhvaća morsku obalu u dužini od 76 km, a smješten je između mora, obronaka Kapele i Velebita, najveće i najljepše planine u Hrvatskoj. U Senju živi 5.973 stanovnika.  

Zahvaljujući povoljnom geografskom položaju, područje Senja je oduvijek važilo za značajno pomorsko trgovačko središte. Pomorski je povezan sa gradovima i zemljama Mediterana a kopnenim cestama sa Rijekom, Zagrebom, Zadrom, Splitom i južnom Dalmacijom. Senjska luka je u prošlosti bila jedna od najvažnijih u državi, međutim izgradnja željezničke pruge Rijeka – Karlovac kojom je zaobiđen Senj, umanjila je značaj luke. Okrenutost ribarstvu i pomorskoj tradiciji potvrđuju i ostaci tunera u mjestu Lukovo pored Senja. Danas se Senj razvija u turističkom smislu nudeći posjetiteljima istovremeno blagodati morske i planinske klime te kvalitetne prehrambene proizvode poput velebitskog škampa, meda i škripavca. Simbol grada je Tvrđava Nehaj koja svjedoči o iznimnom junaštvu i burnoj prošlosti ovog grada. Svake se godine u Senju održava Međunarodni senjski ljetni karneval, najveći ljetni karneval s tradicijom duljom od 45 godina. 

Kontakt:
Telefon: + 385 (0) 53 881 162 
E-mail: grad-senj@gs.t-com.hr 
Web stranica: http://www.senj.hr/ 

Općina Karlobag

Gradić između Velebita i mora, smješten je na važnom cestovnom pravcu koji jadranskom magistralom vodi od Rijeke prema Dubrovniku, a prema unutrašnjosti ka Gospiću, Plitvičkim jezerima i Zagrebu. Karlobag je čudesan spoj Mediterana i kontinenta, kristalno čistog mora i najljepše hrvatske planine do koje ima tek nekoliko minuta vožnje. Mali primorski gradić oduvijek je bio trgovačko središte i značajna pomorska luka. Za lučki promet u Karlobagu značajni su bili drvo i željezo, sukno i platno te tkana roba i svila. Razvoj pomorstva pratio je i razvoj cestovne infrastrukture. Ističe se Terezijanska cesta kojom putnik istovremeno uživa u opojnim mirisima velebitskog bilja i vizurama mora, otoka Paga, Raba i Golog otoka. Činjenica da je Općina u potpunosti obuhvaćena Parkom prirode Velebit dodatno potvrđuje iznimnu i očuvanu prirodnu ljepotu te gastronomsku kvalitetu lokalnih proizvoda. Tijekom ljetnih mjeseci održavaju se ribarske fešte i Karlobaško kulturno ljeto, niz kulturno-umjetničkih događanja s ciljem očuvanja tradicije. Na prostoru od 283 km² živi 780 stanovnika.  

Kontakt: 
Telefon: + 385 (0) 53 694 460 
E-mail: opcina.karlobag@gs.t-com.hr 
Web stranica: http://karlobag.hr/ 

Grad Novalja

Otok Pag jedan je od najsunčanijih otoka na Jadranu, s više od 2 500 sunčanih sati godišnje. Novalja je turistički centar i središnja luka otoka Paga. Na području grada Novalje, na površini od 93,36 km², živi 3.680 stanovnika. Novalja ima dugu, burnu i zanimljivu prošlost o čemu svjedoče brojni arheološki nalazi na raznim lokalitetima u gradu i njegovoj okolici, a posebice u podmorju. U arheološkom smislu vrlo je zanimljivo područje Caske gdje su u novije vrijeme pokrenuta istraživanja rimskog naselja Cisse. Najveću vrijednost i zanimljivost predstavlja jedinstveni antički vodovod iz 1. stoljeća, isklesan u živom kamenu. Stanovništvo Novalje povijesno se bavilo stočarstvom i ratarstvom, maslinarstvom (Lun), ali i ribarstvom i to pretežito kočarenjem. Zanimljiv je podatak da se na iskrcajnom mjestu u Novalji iskrca najveći dio ribolovnog ulova s područja LAGUR-a TRAMUNTANA. Uz Novalju se vežu brojne turističke manifestacije poput Novljanskog fuštana, tradicionalne modne revije s etnografskim elementima, Festivala pisme nakanat otoka Paga, Novljanskog kulturnog ljeta i brojnih drugih.

Kontakt:
Telefon: +385 (0)53 661-350
E-mail: ured.grada@novalja.hr
Web stranica: http://www.novalja.hr/index.php#

Grad Rab

Otok Rab smješten je na sjevernom dijelu Jadranskog mora kao dio Kvarnerskog arhipelaga. Uz grad Rab, na otoku je još 7 mjesta: Lopar, Barbat, Banjol, Palit, Kampor, Mundanije, Supetarska Draga. U Rabu živi približno 7.161 stanovnika. Mještani se bave organiziranim turizmom već više od 120 godina, ali i pratećim djelatnostima (ribarstvo, stočarstvo, maslinarstvo, vinarstvo, brodogradnja…). Razvoj turizma na otoku prvenstveno je omogućila ugodna mediteranska klima čija je glavna značajka toplo ljeto i blaga zima. Rab je oduvijek poznat po vrsnim pomorcima, dobroj prometnoj povezanosti i kvalitetnoj brodogradnji. Tijekom povijesti postojale su dobre veze sa susjednim otocima, ali i otočnim kopnom do tamošnjih luka. Amfore su se dopremale u luku Rab trgovačkim brodovima a sigurna su sidrišta bila u Kamporskoj i Supetarskoj drazi na sjevernoj strani otoka. Burna i slavna povijest otoka i grada ostavila je bogato kultuno – povijesno nasljeđe koje se ogleda u arhitekturi sakralnih i drugih objekata, spomeničkoj baštini, arheološkim nalazima, u tradiciji i običajima. Valja istaknuti Rapsku fjeru i Viteške igre, manifestaciju koja oživljava srednjovjekovnu povijest Raba. 

Kontakt:
Telefon: +385 (0) 51 777460
E-mail: zvonko.puljar-matic@grad-rab.com 
Web stranica: http://www.rab.hr/ 

Općina Lopar

Lopar je turističko mjesto na otoku Rabu, 12 km udaljeno od staroga grada Raba. U Loparu živi 1.107 stanovnika,. Mjesto je poznato po svojim iznimnim prirodnim ljepotama, bogatoj flori i fauni te slikovitim pješčanim plažama duž vrlo razvedene obale. Lokalno stanovništvo bavi se turizmom, poljoprivredom, stočarstvom i ribarstvom. Okružuju ga brojni otoci i otočići od kojih valja izdvojiti Goli otok, Grgur, Lukovac i Školjić. Geološki vrt Lopar s ukupno 50 označenih geoloških točaka, u sklopu Geoparka otoka Raba obiluje geološkim zanimljivostima i rijetkom vegetacijom. U akvatoriju Lopara možete sresti razigrane delfine i morske kornjače. Lopar je rodno mjesto sv. Marina – klesara i osnivača Republike San Marino. Loparani mu odaju počast uprizorenjem njegova života i napuštanja rodnog Lopara, svake godine tijekom manifestacije “Loparska noć – povratak korijenima”. Loparska noć je jednodnevna prezentcija starih loparskih običaja, te zanata i umijeća kojima su se Loparani bavili, alata kojima su se koristili, njihovih prehrambenih navika, a ponešto od svega još se i danas nađe u uporabi ili se cijeni kao vrijedan podsjetnik na prošla vremena. 

Kontakt:
Telefon: +385 (0)51 775 593
E-mail: info@opcina-lopar.hr
Web stranica: https://www.opcina-lopar.hr/

Članovi

Javni sektor

Grad Senj
Grad Novalja
Grad Rab
Općina Lopar
Općina Karlobag

Gospodarski sektor ribarstva

Proizvodno uslužni obrt Šampjer
Ugostiteljski obrt PORAT
Obrt Smokvica
Ribarski obrt Piko
Ribarski obrt J U R E
Turistički obrt Palme
Jure, vl.Bosiljka Vukić i Jure Vukić
Velebit, obrt za čišćenje
HRBOL, zajednički ribarski obrt, vl. Josip Kustić i Valentino Kustić, Vruja 6, Kustići

Civilni sektor

Klub za športski ribolov na moru „Bura“, Karlobag
Udruga za promicanje kulture življenja „Komin“ Barbat-Rab
Petra Aničić
KPA “AMFORA”, RAB
ŠPORTSKO-KULTURNA UDRUGA “FORTICA” KARLOBAG
Veli škoj Zubovići

Pridruženi članovi

Patrimonia 1428, obrt za ugostiteljstvo i turizam
Ribarski obrt-vl. Renato Faflja
Ribarski obrt “MATEO” Stara Novalja, Mul 14
ŠIKIĆ, obrt za morski ribolov, vl. Dragan Šikić
TOSKA, zajednički obrt za iskop, prijevoz i niskogradnju, vl. Mario Fafanđel i Dario Fafanđel
ANTESA, Obrt za morski ribolov, vl. Andrej Jančić