Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost LAGUR-a Tramuntana.

Programsko razdoblje 2014. – 2020.

Lokalna razvojna strategija u ribarstvu LAGUR-a Tramuntana za razdoblje 2014. – 2020.

LRSR je temeljni dokument, ključan za održivi razvoj ribarstva, marikulture, lokalne zajednice, zaštite okoliša i održivog razvoja područja. LRSR sadrži dva razvojna cilja unutar kojih su identificirana četiri prioriteta i pet mjera, a kojima će se postići konkretni rezultati. Temeljem strategije moći će se financirati sljedeće operacije:

  • M 1.A.1. Povećanje vrijednosti tradicionalnim lokalnim proizvodima ribarstva i akvakulture
  • M 1.A.2. Razvoj prepoznatljivosti gastro destinacije uvođenjem sustava kvalitete
  • M 1.B.1. Radionice za ribarska plovila, opremu i alate
  • M 2.A.1. Razvoj turističkih sadržaja povezanih s tradicijom ribarskog kraja
  • M 2.B.1. Ulaganje u održivi razvoj ribarstvenog područja