Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost LAGUR-a Tramuntana.

Programsko razdoblje 2021. – 2027.

Lokalna razvojna strategija u ribarstvu LAGUR-a Tramuntana za razdoblje 2021. – 2027.

LRSR je temeljni dokument, ključan za održivi razvoj ribarstva, marikulture, lokalne zajednice, zaštite okoliša i održivog razvoja područja. LRSR sadrži tri razvojna cilja unutar kojih je identificirano četiri prioriteta, šest mjera i dvije podmjere, a kojima će se postići konkretni rezultati. Temeljem strategije moći će se financirati sljedeće operacije:

  • M 1.A.1. Povećanje vrijednosti tradicionalnim lokalnim proizvodima ribarstva i akvakulture
    • M 1.A.1.1 Povećanje vrijednosti tradicionalnim lokalnim proizvodima ribarstva i akvakulture (GSR)
    • M 1.A.1.2 Povećanje vrijednosti tradicionalnim lokalnim proizvodima ribarstva i akvakulture (osim GSR)
  • M 1.A.2. Radionice za ribarska plovila, opremu i alate
  • M 1.B.1. Poticanje udruživanja pripadnika sektora ribarstva
  • M 2.A.1. Razvoj turističkih sadržaja povezanih s tradicijom ribarskog kraja
  • M 2.A.2. Vizualni identitet i poticanje turizma povezanog s ribarstvom
  • M 2.B.1. Ulaganje u održivi razvoj ribarstvenog područja