Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost LAGUR-a Tramuntana.

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu LAGUR Tramuntana osnovana je
14. prosinca 2016. prema CLLD (eng. Community Led Local Development) pristupu. 

Područje LAGUR-a Tramuntana je jedinstveno ribarstveno područje koje karakteriziraju zajedničke geografske i prirodne značajke, kulturni identitet i tradicijske vrijednosti te povezano gospodarstvo.

Područje obuhvaća gradove Novalju, Rab i Senj te općine Karlobag i Lopar, a jedinice lokalne samouprave teritorijalno su smještene unutar dviju županija: Ličko-senjske (Karlobag, Novalja i Senj) i Primorsko-goranske (Lopar i Rab).

Osnovni cilj našeg rada je razvoj područja na kojem djelujemo kroz razvoj ribarstva i povezanih djelatnosti. 

Novosti

5. prosinca 2023.

OBAVIJEST! Produljenje krajnjeg roka za dostavu zahtjeva za isplatu za mjeru I.1 „Inovacije“ (ribolov) – natječaj iz studenog 2021. godine

Obavještavaju se zainteresirani da je u „Narodnim novinama“ broj 143/23 objavljena izmjena Natječaja za dodjelu potpore u okviru mjere I.1. “Inovacije” („Narodne novine” broj 126/21) iz studenog 2021. godine. Predmetnom izmjenom produljen je krajnji rok za dostavu zahtjeva za isplatu te je umjesto 1. prosinca 2023. godine novi krajnji rok 31. siječnja 2024. godine. VAŽNO! U skladu sa člankom 65. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1303/2013 o zajedničkim odredbama za ESI fondove, svi troškovi moraju nastati na teret korisnika i biti plaćeni najkasnije do 31. prosinca 2023. godine – troškovi nastali i plaćeni nakon toga datuma nisu prihvatljivi. Izmjena natječaja može se pronaći ovdje.

4. prosinca 2023.

LAGUR-u Tramuntana odobrena Lokalna razvojna strategija u ribarstvu za programsko razdoblje 2021. – 2027.

Predstavnici LAGUR-a Tramuntana 27. studenog 2023. godine prisustvovali su svečanom uručenju Rješenja o odobrenju Lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu za razdoblje 2021. – 2027. (LRSR 21-27) od strane ministrice poljoprivrede te predstavnika Uprave ribarstva. Temeljem ovog Rješenja LAGUR-u Tramuntana dodijeljen je maksimalan iznos javne potpore u iznosu od 2.265.170,21 €/17.066.924,93 HRK. Rješenjem o odobrenju LRSR 21-27 FLAG-u Tramuntana priznat je status FLAG-a u okviru provedbe Programa za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021. – 2027. godine i to uz najviši broj bodova dodijeljenih na temelju kriterija za odabir. Ovaj uspjeh je plod zajedničkog djelovanja i kontinuiranog rada […]

30. studenoga 2023.

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o priznavanju organizacija proizvođača u ribarstvu i akvakulturi, udruženja organizacija i međustrukovnih organizacija

Članak 1. U Pravilniku o priznavanju organizacija proizvođača u ribarstvu i akvakulturi, udruženja organizacija proizvođača i međustrukovnih organizacija (»Narodne novine«, br. 137/21. i 6/22.) u članku 4. stavku 6. riječi: »Prilogu V« zamjenjuju se riječima: »Prilogu II«. U stavku 7. riječi: »Prilogu VI« zamjenjuju se riječima: »Prilogu III«. Članak 2. U članku 7. stavak 2. mijenja se i glasi: »(2) Organizacija proizvođača u akvakulturi može se priznati za ukupnu proizvodnju u akvakulturi, za proizvodnju po skupinama vrsta na području države i za skupinu vrsta školjkaša na području županije.« Stavak 3. mijenja se i glasi: »(3) Dostatna gospodarska aktivnost u akvakulturi […]

30. studenoga 2023.

Objavljen je novi Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži, plastičnim proizvodima za jednokratnu uporabu i ribolovnom alatu koji sadržava plastiku

U Narodnim novinama br. 137/2023 objavljen je novi  Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži, plastičnim proizvodima za jednokratnu uporabu i ribolovnom alatu koji sadržava plastikuOvim Pravilnikom se propisuju  mjere kojima je osnovni cilj sprječavanje nastanka otpadne ambalaže te, kao dodatna temeljna načela, ponovna uporaba ambalaže, recikliranje i drugi oblici oporabe otpadne ambalaže, i stoga, smanjenje konačnog zbrinjavanja takvog otpada kako bi se doprinijelo prijelazu na kružno gospodarstvo. Ovim Pravilnikom propisuju se i mjere u svrhu sprječavanja i smanjenja utjecaja određenih plastičnih proizvoda na okoliš, posebno vodeni okoliš, i na zdravlje ljudi te promicanja prelaska na kružno gospodarstvo s inovativnim i održivim […]

22. studenoga 2023.

WWF poziva sve zainteresirane na radionicu Predfinanciranje i tehnička pomoć u pisanju prijava na Program za ribarstvo i akvakulturu 2021. – 2027.

WWF u narednom razdoblju planira osim tehničke pomoći prilikom prijave na nacionalne mjere nuditi i sredstva za predfinanciranje kako bi pokušali osigurati što veći broj prijavljenih ribara koji će ta sredstva iskoristiti za zelenu tranziciju svojih plovila i ribolovnih operacija. S obzirom da su sredstva ograničena, a WWF očekuje značajan broj zainteresiranih, odlučili su da će se prihvatljivost prijava bodovati kroz bodovnu listu koju su osmislili zajedno s partnerima. Na radionici će održati kratko predavanje o znanstvenom istraživanju vezano za utjecaj lovnosti škampa pri povećanju oka vrše. Opremanje ribara vršama većeg oka je WWF-u jedan od glavnih prioriteta, tako da […]