Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost LAGUR-a Tramuntana.

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu LAGUR Tramuntana osnovana je
14. prosinca 2016. prema CLLD (eng. Community Led Local Development) pristupu. 

Područje LAGUR-a Tramuntana je jedinstveno ribarstveno područje koje karakteriziraju zajedničke geografske i prirodne značajke, kulturni identitet i tradicijske vrijednosti te povezano gospodarstvo.

Područje obuhvaća gradove Novalju, Rab i Senj te općine Karlobag i Lopar, a jedinice lokalne samouprave teritorijalno su smještene unutar dviju županija: Ličko-senjske (Karlobag, Novalja i Senj) i Primorsko-goranske (Lopar i Rab).

Osnovni cilj našeg rada je razvoj područja na kojem djelujemo kroz razvoj ribarstva i povezanih djelatnosti. 

Novosti

5. lipnja 2024.

OBAVIJEST! STATUS PROVEDBE MJERE I.7. „OTKUP RIBOLOVNIH PRAVA“

Obavještavaju se korisnici da je u tijeku administrativna obrada Zahtjeva za potporu zaprimljenih u okviru Natječaja za dodjelu potpore u okviru mjere I. 7. „Otkup ribolovnih prava“ (NN 5/24). Po završetku administrativne obrade, korisnicima će biti izdana Rješenja o dodjeli sredstava odnosno Rješenja o odbijanju. Korisnici koji zaprime Rješenje o dodjeli sredstava dužni su do podnošenja Zahtjeva za isplatu: Prikupljanje i zbrinjavanje ribolovnih alata provest će se u organizaciji i na teret Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, te je korisnik dužan izvršiti predaju alata u terminu koji će biti unaprijed dogovoren i o kojem će korisnik biti obavješten (u protivnome […]

4. lipnja 2024.

VAŽNO! UPUTE ZA KORISNIKE MJERE I.10. „TRAJNI PRESTANAK RIBOLOVNIH AKTIVNOSTI“

Obavještavaju se korisnici da je administrativna obrada zahtjeva za potporu u okviru mjere I.10. „Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti“ okončana te da su korisnicima izdana Rješenja o dodjeli sredstava odnosno Rješenja o odbijanju. Donošenjem Rješenja više nisu dozvoljene izmjene u povlastici izdanoj za ribarsko plovilo koje je predmet potpore odnosno nije dozvoljen prijenos povlastice na drugo plovilo istog vlasnika ili na drugog vlasnika niti prijenos pojedinih ribolovnih alata u drugu povlasticu korisnika i/ili u povlasticu druge osobe. Korisnici kojima je izdano Rješenje o dodjeli sredstava trebaju postupati u skladu sa Pravilnikom o provedbi mjere I.10. „Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti“. Više informacija na: https://euribarstvo.hr/novosti/vazno-upute-za-korisnike-mjere-i-10-trajni-prestanak-ribolovnih-aktivnosti/

28. svibnja 2024.

OBAVIJEST! Odobreno brodogradilište/rezalište NAUTA LAMJANA d.o.o. za uništavanje ribarskih plovila

Obavještavaju se korisnici mjere I.10. „Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti“ da je  odobreno još jedno brodogradilište/rezalište za obavljanje uništavanja ribarskih plovila. Ishođenu potvrdu o podobnosti za uništavanje ribarskih plovila je ishodio subjekt NAUTA LAMJANA d.o.o., postrojenje Kali, a detaljni podaci o odobrenju (uključujući i podatke o plovilima za koja se može provoditi uništavanje) se mogu pronaći u Popisu odobrenih brodogradilišta/rezališta koji je dostupan ovdje. Popis odobrenih rezališta će se ažurirati prema ishođenim odobrenjima te se promjene mogu pratiti na gore navedenoj poveznici. Izvor: https://euribarstvo.hr/novosti/obavijest-odobreno-brodogradiliste-rezaliste-nauta-lamjana-d-o-o-za-unistavanje-ribarskih-plovila/

23. svibnja 2024.

OBAVIJEST! Uništavanje ribarskih plovila – odobreno još jedno brodogradilište/rezalište (Uljanik, Pula)

Obavještavaju se korisnici mjere I.10. „Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti“ da je na dan 22. svibnja 2024. godine odobreno još jedno brodogradilište/rezalište za obavljanje uništavanja ribarskih plovila. Ishođenu potvrdu o podobnosti za uništavanje ribarskih plovila je ishodio subjekt ULJANIK BRODOGRADNJA 1856 d.o.o., postrojenje Pula, a detaljni podaci o odobrenju (uključujući i podatke o plovilima za koja se može provoditi uništavanje) se mogu pronaći u Popisu odobrenih brodogradilišta/rezališta koji je dostupan ovdje. Popis odobrenih rezališta će se ažurirati prema ishođenim odobrenjima te se promjene mogu pratiti na gore navedenoj poveznici. Izvor: https://euribarstvo.hr/novosti/obavijest-unistavanje-ribarskih-plovila-odobreno-jos-jedno-brodogradiliste-rezaliste-uljanik-pula/

13. svibnja 2024.

Pravilnik o provedbi mjere I.9 » Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti« okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama za travanj/svibanj 2024. godine

Predmet potpore Članak 3. (1) Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti (u daljnjem tekstu: privremena obustava) provodi se u segmentu ribolova okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama (u daljnjem tekstu: plivaričarski ribolov). (2) Predmet potpore je naknada ovlaštenicima povlastica za ribarsko plovilo i članove posade ribarskog plovila za kojeg je ta povlastica izdana, a obuhvaća jednokratna bespovratna novčana sredstava za privremenu obustavu sukladno Preporuci Opće komisije za ribarstvo Sredozemlja GFCM/44/2021/20 o višegodišnjem planu upravljanja za održivo iskorištavanje stokova male plave ribe u Jadranskom moru (zemljopisna potpodručja 17 i 18) i Pravilniku o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – […]