Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost LAGUR-a Tramuntana.

Izgradnja tematske rute ribarske i pomorske tradicije Podvelebitskog kanala

Općina Karlobag prijavila je 15. svibnja 2020. godine projekt „Izgradnja tematske rute ribarske i pomorske tradicije Podvelebitskog kanala“ na 1. FLAG natječaj za Mjeru 2.A.1. „Razvoj turističkih sadržaja povezanih s tradicijom ribarskog kraja“.

Opći cilj planiranog projekta je doprinijeti održivom razvoju ribarstvenog područja Podvelebitskog kanala kroz jačanje prepoznatljivosti ribarskog sektora, prezentaciju ribarske i pomorske tradicije te edukaciju o značaju očuvanja okoliša te prilagodbe klimatskim i drugim okolišnim promjenama za razvoj održivog ribarstva. Tematska ruta povezati će naselja Karlobag i Cesaricu, potaknuti na suradnju gospodarski i turistički sektor te na taj način očuvati i promovirati tradiciju ribarskog i pomorskog kraja u cilju održivog razvoja. Uložiti će se u postavljanje solarne rasvjete, urediti će se prostor za odmor, postaviti klupe, koševi za otpatke, edukativno-informativne table i smjerokazi.  Na planiranoj ruti promovirati će se lokacije koje su u prošlosti predstavljale velik značaj za stanovnike ovog područja. Putem informativno-edukativnih tabela podizati će se svijest potrošača o zdravstvenoj koristi konzumiranja ribe,  značaju i nutritivnoj vrijednosti mediteranske prehrane, lokacijama na kojima je moguće kupiti/konzumirati riblje proizvode, spriječiti će se gubitak tradicionalnih vještina i znanja, turistički promovirati povijest ribarenja, pomorstva i tradicijskih ribolovnih alata iz prošlosti te postaviti temelji za očuvanje ribljeg fonda.

Skupština LAGUR-a Tramuntana odabrala je 4 projektne prijave pristigle na 1. FLAG natječaj, između ostalih i projektnu prijavu Općine Karlobag, te je 24. studenog 2020. od Uprave ribarstva izdana Odluka o dodjeli sredstava, odnosno potvrđena je ranija odluka Skupštine. Općini Karlobag dodijeljen je iznos od 225.652,83 EUR za provedbu projekta. Sredstva za ostvarenje projekta osigurana su iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo i to putem FLAG natječaja LAGUR-a Tramuntana.

Projekt je uspješno proveden.