Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost LAGUR-a Tramuntana.

Sa zrnom soli – Kampanja za pomoć i podršku široj populaciji u stvaranju zdravih životnih navika

Ukupno dodijeljena sredstva: 8.368,21 kn

Projekt „Sa zrnom soli – Kampanja za pomoć i podršku široj populaciji u stvaranju zdravih životnih navika“ prijavljen je na Javni poziv za financiranje programske podrške udrugama iz područja zdravstva i socijalne skrbi registriranim na području Ličko -senjske županije za 2020. godinu.

Opći cilj projekta je bio potaknuti stvaranje zdravih životnih navika i veću konzumaciju lokalno ulovljene ribe  promovirajući nutritivnu vrijednost ribe i ribljih proizvoda kod svih dobnih skupina, ali poglavito kod mladih. Projekt se provodio na području Ličko-senjske županije, a projektne aktivnosti su usmjerene na široku populaciju Ličko-senjske županije, poglavito na vrtićku djecu te posjetitelje odabranih ugostiteljskih objekata s područja Senja, Karlobaga i Novalje). Kroz projektne aktivnosti pripremio se sadržaj i promotivne poruke kojima se promovira nutritivna vrijednost ribe i ribljih proizvoda. Navedeni sadržaj je grafički oblikovan u infografike, crteže, ilustracije i didaktičke igre (origami) kako bi se mogao aplicirati na različite promotivne materijale i distribuirati prema širokoj populaciji. Ovim projektom izrađeni su podmetači za jelo za ugostiteljske objekte koji u ponudi imaju ribu i riblje proizvode od lokalnih ribara te bojanki i/ili didaktičkih igara za vrtićku djecu s područja Ličko-senjske županije. Provela se Facebook kampanja za stvaranje zdravih životnih navika kroz koju se dodatno naglašavala nutritivna vrijednost ribe i ribljih proizvoda te zanimljivi načini pripreme ribljih jela. 

Zaposlenici LAGUR-a Tramuntana kontinuirano su osmišljavali i pripremali sadržaje kojima se promovirala nutritivna vrijednost ribe i ribljih proizvoda koji su objavljivani na web i Facebook stranici LAGUR-a. Prema analitičkim pokazateljima posjećenosti stranica, vidljivosti objava i aktivnosti korisnika vezanih za objave, promotivni sadržaji su polučili pozitivne učinke na stvaranje zdravih životnih navika. Osmišljeni su, grafički oblikovani i otisnuti planirani promotivni materijali u obliku bojanki i podmetača te su distribuirani prema krajnjim korisnicima – vrtićkoj djeci sa područja Ličko-senjske županije i ugostiteljskim objektima koji u ponudi imaju lokalno ulovljenu ribu.