Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost LAGUR-a Tramuntana.

Vidikovac staronovaljskih ribarskih pošti

Turistička zajednica Mjesta Stara Novalja prijavila je 02. kolovoza 2021. godine projekt „Vidikovac staronovaljskih ribarskih pošti“ na 6. FLAG natječaj za Mjeru 2.A.1. Razvoj turističkih sadržaja povezanih s tradicijom ribarskog kraja.

Cilj projekta je upoznavanje staronovaljskih ribarskih pošti, obale, njihovo povezivanje s naseljem, te upoznavanje s načinima ribolova. Projektnim aktivnostima nastoji se promovirati Stara Novalja kao tradicionalno ribarski kraj s iznimno kvalitetnom ribom i to kroz uređenje Vidikovca staronovaljskih ribarskih pošti. Na postojećem kamenom platou planirano je postavljanje središnjeg prostornog elementa s ružom vjetrova, te smjerovima i informacijama o ribarskim poštama. Osim toga, planirano je i postavljanje 6 klupa koje zajedno gornjom plohom simuliraju morsku površinu. U samom oblikovanju klupe podsjećaju na more, na način da gornje plohe oblikovno simuliraju valove, a prva i posljednja klupa su niže na početku odnosno kraju, te na taj način aludiraju na penjanje valova. Sva urbana oprema biti će izvedena od bračkog kamena, visoke estetske vrijednosti i pogodnog za vanjske uvjete.

Upravni odbor LAGUR-a Tramuntana odabrao je 2 projektne prijave pristigle na 6. FLAG natječaj, te je 20. travnja 2022. zaprimljena prva Odluka o dodjeli sredstava od Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva za predmetni natječaj. Korisniku je dodijeljen iznos od 249.701,94 HRK za provedbu projekta. Sredstva za ostvarenje projekta osigurana su iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo i to putem FLAG natječaja LAGUR-a Tramuntana.

Projekt je uspješno proveden.