Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost LAGUR-a Tramuntana.

Virtualni muzej ribarstva, pomorstva i brodograditeljstva grada Raba

Turistička zajednica Grada Raba prijavila je 15. svibnja 2020. godine projekt „Virtualni muzej ribarstva, pomorstva i brodograditeljstva grada Raba“ na 1. FLAG natječaj za Mjeru 2.A.1. „Razvoj turističkih sadržaja povezanih s tradicijom ribarskog kraja“.

Opći cilj projekta je valorizacija ribarske, pomorske i brodograditeljske baštine Raba u cilju povećanja interesa za bavljenje ribarstvom te zaštitu ribarstvene i pomorske baštine. Projektnim aktivnostima predviđeno je postavljanje informativnih tabli na obalnom pojasu Banjola i Barbata, kreiranje edukativne rute na kojoj će se in situ prikazivati područja zanimljiva za povijest ribarstva, pomorstva i brodograditeljstva, a informacije će osim na tablama biti dostupne  i na web aplikaciji. Web aplikacija će na suvremeni način očuvati i promovirati ribarsku i pomorsku tradiciju i tradicionalnu brodogradnju ribarstvenog područja te će svi zainteresirani na svojim pametnim telefonima ili tabletima, moći istražiti ovu tematsku rutu i podatke o ribarstvu, pomorstvu i brodogradnji Raba.

Skupština LAGUR-a Tramuntana odabrala je 4 projektne prijave pristigle na 1. FLAG natječaj, između ostalih i projektnu prijavu TZG Rab, te je 13. siječnja 2021. od Uprave ribarstva zaprimljena Odluka o dodjeli sredstava, odnosno potvrđena je ranija odluka Skupštine. Turističkoj zajednici Grada Raba dodijeljen je puni zatraženi iznos za provedbu projekta. Sredstva za ostvarenje projekta osigurana su iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo i to putem FLAG natječaja LAGUR-a Tramuntana.

Projekt je uspješno proveden.